Johtotiet ja johdotukset

Asennusreitit ovat sähköteknisten tilojen ohella asuinrakennuksen tärkeimpiä sähköjärjestelmien osia, joiden suunnitteluun, sijoitteluun ja toteutukseen on syytä paneutua etukäteen.

Johdotukset on mahdollista tehdä useilla eri asennustavoilla ja useita vaihtoehtoisia reittejä pitkin:

  • Pinta-asennuksena seinä- ja kattopinnoille.
  • Sähkölista- ja -kanava-asennuksina.
  • Seinien, lattia- ja kattopintojen sisällä uppoasennuksena putkiin tai ns. putkettomana uppoasennuksena.
  • Asennusreitteinä voidaan hyödyntää rakenteissa olevia reittejä: lattia- ja kattotason vaakasuoria listoja, ovielementtien pystysuoria johdotusreittejä, keittiökalusteita, alaslaskettuja kattoja jne.

Edellisessä kohdassa mainituissa asennusreiteissä asennukset tehdään usein pistoliitinjärjestelmällä, joka on helposti muunneltava ja täydennettävä. Pistoliitinjärjestelmä on kätevä asuntojen sähköverkossa, sillä se mahdollistaa kiinteää asennusjärjestelmää joustavamman muuntelu- ja täydennysmahdollisuuden. Pistoliitinjärjestelmä vähentää myös turvattomien, epämukavien ja usein rumasti näkyviin jäävien jatkojohtojen käyttöä.

Varsinkin perusparannuksissa kiviseiniin voidaan roilota ura, johon johto asennetaan. Tämän jälkeen roilo peitetään tasoiteaineella ja pinta maalataan.

Arvokkaiden vanhojen rakennusten johtoteitä ei voi tehdä mihin tahansa, vaan museovirasto tai taloyhtiön edustajat voivat vaatia niille erityisiä reittejä. Piikkaamis- ja roiloamistyöt saattavat esimerkiksi tuhota tai vahingoittaa arvokkaita koristemaalauksia, joita voi olla piilossa maalikerrosten alla. Todella vanhoista seinärakenteista kannattaa myös selvittää, kestävätkö ne piikkausta ja pitkiä vaakasuoria uria, ettei tule yllätyksiä.

Sähköturvallisuussyistä suositellaan johdot asennettavaksi erityisiin asennusvyöhykkeisiin. Alla olevassa kuvassa on esitetty keittiön asennusvyöhykkeet sekä esimerkkimitat muiden huoneiden asennusvyöhykkeet ja mitat.