Kodin informaatioväylät

Puhelinsisäjohtoverkko

Kaikissa asunnoissa - niin pientaloissa kuin rivi- ja kerrostaloissakin - on tavallinen puhelinsisäjohtoverkko, joka on suunniteltu lankapuhelimen (ja faksin) liityntää varten. Sen suorituskyky on useissa tapauksissa riittämätön laajakaistaisten internetpalvelujen jakeluun, mutta monet käyttävät sitä tietoverkkoyhteyksiin modeemin tai ISDN-liittymän avulla.

Puhelinpisteitä kannattaa sijoittaa jokaiseen huoneeseen ja isoihin tiloihin (olohuoneet, aulat, hallit jne.) usealle seinälle sähköpistorasioiden yhteyteen.

Yleiskaapelointijärjestelmä

Voit asennuttaa asuntoosi myös yleiskaapelointijärjestelmän. Se mahdollistaa puhelinyhteyden lisäksi myös laajakaistaisten internetyhteyksien käytön. Voit hyödyntää yleiskaapelointijärjestelmää myös erilaisten ilmoitus- ja valvontatietojen siirtoon. Yleiskaapelointiin käytetään parikaapelointia. Suunnittelijat ja muut tietoverkkoammattilaiset mittaavat yleiskaapelointiverkon suorituskykyä järjestelmäluokkina. Minimirajana he pitävät asunnoissa luokan D (100 MHz = megahertzin) verkkoa, mutta suosittelevat varautumaan tulevaisuuteen ja rakennettavaksi luokan E (250 MHz:n) verkon. Luokka D voidaan toteuttaa ns. kategoria 5:n kaapeleilla ja liittimillä, vastaavasti luokka E voidaan rakentaa kategoria 6:n kaapeleita ja liittimiä käyttäen

Antennijärjestelmä

Antennipisteitä kannattaa sijoittaa kaikkiin huoneisiin ja isoihin tiloihin, kuten olohuoneisiin, halleihin, auloihin tms. - useampiakin huoneen eri seinille. Antennipistorasiat on hyvä sijoittaa sähköpistorasioiden yhteyteen.

Taloverkkojen antennijärjestelmien suositeltavin verkkomalli on niin sanottu Tähti 2000 -malli. Tässä mallissa kaapelointi noudattaa tähtikuviota, jossa jokaiseen huoneistoon tulee oma kaapeli. Tämä kaapeli päätetään huoneistokohtaisesti tähtipisteeseen, josta taas lähtee oma kaapeli huoneiston jokaiselle antennipistorasialle. Tähti 2000 -verkko mahdollistaa maanpäällisten digi-tv-palvelujen, kaapeli-tv-palvelujen ja analogisten (nykyjärjestelmän mukaisten) tv- ja radiopalvelujen lisäksi myös satelliittien suorajakelun digitaalisena palveluna. Tähti 2000 -antenniverkko on mitoitettu taajuusalueelle 5-2150 MHz (megahertziä).

Tähti 800 taas on antenniverkko, jonka taajuusalue on 5-862 MHz. Se mahdollistaa muuten samat palvelut kuin Tähti 2000, mutta sen kautta ei saada satelliittien digitaalisia lähetyksiä suorajakeluna.

Sinun kannattaa aina uudisrakentamisessa rakennuttaa antenniverkko tähtiverkon muotoon. Kustannussyistä joskus kunnostetaan vanha, olemassa oleva antenniverkko Ketju 800 -verkoksi, jolloin sen kautta saadaan samat palvelut kuin Tähti 800 -verkon kautta.