Kodin monenlaiset pistorasiat

Sähkölaitteet liitetään sähköverkkoon joko pistotulpalla pistorasioihin, virranottimilla kosketinkiskoihin tai kiinteästi niin, että niitä ei voi irrottaa verkosta muuten kuin työkalulla, kuten liesi tai kiuas. Kodeissa voi olla monenlaisia pistorasioita: ns. "tavallisia" pistorasioita, suojakosketin- eli sukopistorasioita ja parranajopistorasioita.

Uusissa asunnoissa on vain yhdenlaisia pistorasioita: suojakosketin eli sukopistorasioita, mutta vanhoista asunnoista löytyy vielä runsaasti ns. "tavallisia" pistorasioita, joissa ei ole suojakosketinta (katso kuvat A-D). Pistorasioihin soveltuvat kuvien A, B, C ja D mukaiset pyöreät ja litteät pistotulpat.

Pistorasia-pistotulppa-järjestelmä on tehty sellaiseksi, että pistotulppa, jota ei ole tarkoitettu käytettäväksi tietyssä pistorasiassa, ei myöskään siihen sovi. Pistotulppia ei saa vuolla tai viilata sellaisiin pistorasioihin sopiviksi, joihin niitä ei ole tarkoitettu, koska suojausjärjestelmät saattavat tulla tehottomiksi.

Valaistuksen kytkimiä, pistorasioita ja sähkölaitteita käytetään vain, kun ne ovat kunnossa ja ehjiä. Vialliset laitteet, pistorasiat ja kytkimet on syytä korjauttaa tai vaihdattaa uusiin.

Kuvat A-D: Kuvissa oikeanpuoleinen pistorasia on ns. "tavallinen" pistorasia, joita kotitalouksissa on vielä paljon, mutta niitä ei voida enää asentaa uusiin asuntoihin. Uusiin asuntoihin on asennettava sukopistorasioita, joita on kuvissa A-C vasemmalla.

Suojaeristetyn laitteen tunnus on kaksi sisäkkäin olevaan neliötä(ks. kuva A).
Kuva A - Suojaeristettyjä laitteita ja niihin kuuluvat litteä tulppa ja pyöreä tulppa, jossa on lovet ilman maadoitusliuskoja.
Kuva B - Suojamaadoitettuja laitteita ja niiden pyöreät tulpat, joissa on maadoitusliuskat.
Kuva C - Suojajännitteisiä laitteita, joissa on muuntaja joko pistotulpan yhteydessä tai erikseen.
Kuva D - Vanha luokan 0 valaisin, jossa on pyöreä tulppa.