Kuntoarvio

Kuntoarvio on arvio asunnon sähköjärjestelmien ja sähkölaitteiden sen hetkisestä teknisestä ja toiminnallisesta tilasta. Yleensä se tehdään asunnon pitkän tähtäimen käytön suunnitteluun ja rahoituksen tarpeita varten.

Kuntoarvioija tekee havaintoja systemaattisesti tekemällä käyttäjähaastatteluja, tutkimalla käytettävissä olevia dokumentteja sekä tutkimalla järjestelmiä silmämääräisesti. Kuntoarvioija ei ota esimerkiksi näytteitä tai tee mittauksia.

Sähköjärjestelmien kuntoarvion tekemiseen on syytä käyttää sähkö- ja telealan ammattilaista, sillä arvioija tekee johtopäätökset oman ammattitaitonsa ja kokemuksensa perusteella.