Kuntokartoitus

Kuntokartoitus on määrittelemätön toimenpide, jolla tarkoitetaan usein joko kuntoarviota tai kuntotutkimusta taikka aivan jotain muuta.

Varminta on käyttää kuntoarvion tai kuntotutkimuksen tekijänä sähkö- ja teleurakoitsijaa tai erikseen hyväksyttyä sähkölaitteistojen kuntotutkijaa. Oman alueesi sähkö- ja teleurakoitsijoita ja hyväksyttyjä sähkölaitteistojen kuntotutkijoita voit etsiä Suomen Sähköoppaan yrityshaulla. Hakuominaisuudeksi voit laittaa esimerkiksi rajatun maantieteellisen alueen kuten oman kotipaikkakuntasi.

Sähkö- ja teleurakoitsija pystyy hetkessä toteamaan, ovatko talosi sähköasennukset ja -laitteet kunnossa. Samalla hän voi parantaa asennuksia esteettisesti toimivammiksi ja lisätä esimerkiksi uusia pistorasioita. Pistorasioiden lisäyksilläkin voidaan helposti parantaa vanhan asunnon turvallisuutta, kun irrallisten jatkojohtojen käyttötarve näin vähenee.

Myös silloin, kun olet itse myymässä vanhaa asuntoasi, voi olla järkevää teettää kuntoarvio tai kuntotutkimus, sillä voit saada asunnon nopeammin ja helpommin kaupaksi, kun asunnon ostajalla on mahdollisuus saada tietoa sähköjärjestelmien kunnosta. Vastaavasti ostotilanteessa voit itse edellyttää myyjältä kuntotutkimusraporttia tai -selvitystä.

Kuntotukimusraportti

Kuntotutkimusraportista tulee löytyä seuraavat asiat:

 • Milloin asunnon sähköasennukset on tehty?
 • Onko täydentäviä asennuksia tai korjauksia tehty? Kuka ja milloin?
 • Ovatko asunnon sähköpiirustukset, käyttöohjeet ja muut sähkön ja sähkölaitteiden käytön kannalta tärkeät dokumentit tallessa?
 • Onko liittymisjohto kunnossa ja riittävä? Pitääkö se muuttaa maakaapeliksi?
 • Toimivatko suojalaitteet (esimerkiksi sulakkeet) usein? Millaisissa tilanteissa?
 • Onko sähkömittari kunnossa?
 • Onko pääkeskus varusteineen turvallinen, ehjä ja toimiva?
 • Ovatko suojaukset sähköturvallisuuden kannalta riittävät ja kunnossa?
 • Esiintyykö valaistuksessa tai muussa sähkön käytössä epämääräistä vaihtelua?
 • Onko sisä- ja ulkotilojen valaistus riittävää, toimivaa ja turvallisuuden kannalta kunnossa?
 • Onko säädettävyys riittävää?
 • Onko pistorasioita riittävästi, oikeissa paikoissa, sopivalla käyttökorkeudella ja ovatko ne turvallisuuden kannalta kunnossa?
 • Ovatko valaistuksen kytkimet kunnossa, oikeissa paikoissa ja toimivatko tarkoituksenmukaisesti?
 • Onko puhelin- ja antennipistorasioita riittävästi ja oikeissa paikoissa?
 • Ovatko käytössä olevat sähkölaitteet turvallisia, oikeissa paikoissa, toimivia, riittävän energiatehokkaita ja tarkoituksenmukaisia?