Kuntotutkimus

Kuntotutkimus on sähköjärjestelmien ja sähkölaitteiden korjaus- tai perusparannussuunnittelun tarpeita varten tehty tutkimus. Kuntotutkimuksessa sähköjärjestelmien ja sähkölaitteiden kuntoa ja teknistä toimivuutta tutkitaan silmämääräisen havainnoinnin lisäksi erilaisin mittauksin, toimintakokein ja tutkimuksin, esimerkiksi laboratoriotutkimuksin.

Kuntotutkimuksia voivat tehdä vain sähköalan ammattilaiset. Kuntotutkimuksen lopputuloksen pitäisi olla tekijästä riippumaton ja sen pitäisi perustua tosiasioihin - ei olettamuksiin.

Kuntotutkimuksessa otetaan näytteitä ja tehdään mittauksia, joiden avulla saadaan täsmälliset tiedot sähköjärjestelmien ja sähkölaitteiden tilasta: energiankulutuksesta, turvallisuustasosta, toimivuudesta, käytettävyydestä jne. Kuntotutkimus palvelee korjaus- ja perusparannussuunnittelua ja toteutusta.

Kuntotutkimuksen yhteydessä tehdään ehdotus toimenpiteistä, joilla järjestelmän haluttu tavoitetaso voidaan saavuttaa sekä laaditaan kustannusarvio korjauksista. Kuntotutkimuksen teettäjä sitten lopulta päättää, mihin toimenpiteisiin ryhdytään.

Yhteenveto:

  • Tavoitteena korjaus tai perusparannus
  • Tekijänä ammattilainen
  • Perustuu näytteisiin ja mittauksiin
  • Tuloksena ehdotus toimenpiteistä ja kustannusarvio