Kustannusten arviointi ja tarjousmenettelyt

Hinta on eräs tärkeimmistä asioista, joka kiinnostaa oman asunnon rakentajaa ja remontoijaa. Tämä on luonnollista, sillä yleensä on käytössä rajallinen määrä rahaa, jonka on riitettävä moniin asukkaiden tarpeisiin. Yleensä ihmisellä, joka rakentaa ensimmäistä kertaa tai teettää sähköremonttia harvoin, ei ole käsitystä, mitä sähkötyöt ja sähkölaitteet maksavat. Mahdollisimman hyvin kohdalleen osuvan hinta-arvion ja tarkan hintatiedon selville saamiseksi onkin tärkeää, että omien tarpeiden selvitys on tehty huolella.

Hinnan arviointi

Kun olet yhdessä asiantuntijaksi valitsemasi sähköammattilaisen kanssa kartoittanut omat tarpeesi ja vaihtoehtosi kohdassa Omien tarpeiden selvitys esitetylle lomakkeelle sekä merkinnyt sähkönkäyttö- ja valaistuspisteet talosi pohjapiirrokseen, pyydä valitsemaltasi asiantuntijalta ja varmuudeksi myös joltakin muulta sähköurakoitsijalta arviota hinnasta. Hinnasta on syytä sopia kirjallisesti. Sovi myös samalla yksiselitteisesti toisen osapuolen kanssa, onko kysymyksessä kuluttajansuojalain tarkoittama hinta-arvio, suuntaa-antava hintatieto, kiinteä hinta vai enimmäishinta.

Hinta-arvio

Kuluttajansuojalaki sääntelee hinta-arvion antamista. Jos sähköurakoitsija on antanut hinta-arvion, lopullinen hinta saa ylittää arvion enintään 15 %:lla. Näin ei kuitenkaan ole pakko sopia, vaan voit sopia sähköurakoitsijan kanssa erikseen korkeammastakin ylitysprosentista.

Suuntaa-antava hintatieto

Suuntaa-antava hintatieto ei sido sähköurakoitsijaa. Sitä kannattaa käyttää silloin, kun työn laajuus on vaikeasti arvioitavissa taikka kun työkohdetta ei jostakin syystä pysty tutkimaan paikan päällä, ja arvio annetaan esimerkiksi puhelimitse. Kun sähköistystyö aloitetaan tällaisen tiedon pohjalta, pitää sähköurakoitsijan kertoa ajoissa asiakkaalle, jos kustannukset nousevat huomattavasti ennakoitua suuremmaksi.

Kiinteä hinta

Kiinteä hinta on kysymyksessä silloin, kun työstä peritään sovittu summa riippumatta siitä, kuinka paljon aikaa tai materiaaleja tms. siihen kuluu. Kiinteää hintaa ei saa ylittää, mutta ei sitä myöskään tarvitse alittaa.

Enimmäishinta

Enimmäishinta on tilaajan maksettavaksi tuleva hinnan yläraja. Sitäkään ei saa ylittää, mutta lopullinen hinta voi olla enimmäishintaa pienempi.