Lämmitysmuodon valinta

Lämmitysjärjestelmän valinta on yleensä vaikeaa pientalon rakentajalle ja remontoijalle. Se on myös hyvin tärkeää, koska kyse on kauaskantoisesta ratkaisusta, jolla on merkitystä talon koko käyttöiän ajan. Lämmitysmuodon valinta vaikuttaa ratkaisevasti asumisviihtyvyyteen ja asumiskustannuksiin. Lämmityksen pitäisi mukautua vuosien saatossa elämäntilanteiden ja arvostusten muutoksiin sekä yhteiskunnan suosimien energiamuotojen tilanteisiin.

Lämmöntuottojärjestelmien tehtävänähän on tuottaa lämpöä sekä rakennuksen lämmittämiseen että lämpimän käyttöveden valmistamiseen. Lämpöä voidaan tuottaa ja käyttövettä lämmittää eri energialähteillä: sähköllä, öljyllä, puulla, hakkeella, turpeella, maalämmöllä, aurinkoenergialla jne. Kaikki energiamuodot ­ puhdasta puulämmitystä lukuun ottamatta ­ tarvitsevat toimiakseen sähköä.

Lämmitysvaihtoehtoja on ainakin seuraavia:

  • kaukolämmitys
  • varaava sähkölämmitys
  • suora sähkölämmitys
  • öljylämmitys
  • puulämmitys
  • maalämmitys
  • aurinkoenergialämmitys

Motiva on julkaissut eri lämmitysmuodoista kattavan oppaan, johon voi tutustua verkko-osoitteessa www.motiva.fi.

Lämmityksen valinnassa huomioitavaa

Kaukolämpö on saatavissa vain määrätyille alueille isoissa taajamissa ja kaupungeissa. Se onkin järkevä vaihtoehto silloin, kun pientalo rakennetaan kaukolämmitysalueelle. Sähkölämmityksen saa käytännössä mihin tahansa.

Valitessasi lämmitysmuotoa pientalorakentajana ja remontoijana sinun on lähdettävä puimaan omia henkilökohtaisia ja perheesi tarpeita sekä arvostuksia. Sen jälkeen punnitset asioiden tärkeysjärjestystä ja katsot, mikä lämmitysmuoto vastaisi parhaiten omia odotuksiasi. Näissä eivät yleensä voi muut auttaa, vaan ne täytyy ratkaista itse, vaikka muiden käyttökokemuksista voi olla myös hyötyä.

Valintaan vaikuttavat tekijät

Remontoitaessa pientalon lämmitystavan valintaan vaikuttavista tekijöistä olennaisimpia ovat talon ikä, koko, lämpöeristyksen taso, mahdollinen häviölämmön talteenotto, jo tehdyt investoinnit sekä mahdollisuus polttopuun edulliseen hintaan.

Vesikiertoiset lämmitysjärjestelmät sopivat parhaiten vanhoihin saneerattaviin ja isokokoisiin kohteisiin, joiden vuotuinen lämmitysenergian tarve on huomattava. Olemassa olevan patteriverkoston takia tyypillinen kaukolämmitettävä, lämpöpumppulämmityksen tai varaavan sähkölämmityksen kohde on vanhahko, suurikokoinen aikaisemmin öljylämmitetty talo.

Maalämpö on maahan, kallioon tai veteen sitoutunutta ja varastoitunutta aurinkoenergiaa. Näistä lähteistä lämpö kerätään maahan asennetun putkiston avulla lämpöpumppujärjestelmään, jossa se lämmittää käyttöveden ja rakennuksen lämmitysjärjestelmän kiertoveden tai ilman.

Lämpöpumpun avulla toimiva maa- ja ilmalämmitys eroavat perinteisistä öljy- ja sähkölämmityksistä. Samoin kuin öljylämmitys, lämpöpumppulämmitys on keskuslämmitys, jossa lämpö siirretään joko veden tai ilman välityksellä huoneisiin. Lämpöpumppu toimii sähköllä, mutta tarvitsee toimiakseen vain osan suoran sähkölämmityksen vaatimasta sähköenergian määrästä.

Maalämpöjärjestelmän maaputkiston suunnittelu vaatii aina ammattitaitoa. Oikein mitoitettu ja asennettu maaputkisto ei häiritse kasvillisuutta asentamisen jälkeen. Asiantuntevaa tietoa maalämmitysjärjestelmistä sekä niiden suunnittelijoista ja rakentajista saat osoitteesta www.sulpu.fi.

Kriteerejä, joilla yleensä on merkitystä lämmitysmuodon valinnassa ovat taloudelliset tekijät, asumisviihtyvyys, käytön ja hoidon vaivattomuus, energian saatavuus ja riittävyys, ympäristönäkökohdat sekä lämmitysmuodon tilojen tarve, muunneltavuus ja joustavuus.