Sähköalan linkkejä

Ammattiyhdistykset

 • Suomen LVI-liitto SuLVI Ry
  SuLVI on LVI-ammattilaisten liitto, joka ylläpitää ja kehittää jäsentensä ammatillista osaamista järjestämällä tietoiskuja, kursseja ja koulutustapahtumia, joista kattavaa informaatiota liiton sivustolla.
 • Sähköalojen Ammattiliitto Ry
  Liiton jäsenet työskentelevät sähköaloilla ja niihin läheisesti liittyvissä ammateissa tai opiskelevat alan ammatteihin. Sivuilla myös Sähköliiton omaa alaa koskeva keskustelupalsta.
 • Sähköinsinööriliitto SIL Ry
  Sähköinsinööriliitto toimii sähkö-, tietoliikenne- ja niitä sivuavilla aloilla työskentelevien teknisten asiantuntijoiden yhdistävänä tekijänä. Tietoa kattavasti Sähköinsinööriliitton monipuolisesta tarjonnasta.
 • Sähkötarkastusyhdistys SÄTY
  Yhdistys valvoo jäsentensä yhteisiä etuja sähkölaitteisto- ja hissitarkastusta koskevissa kysymyksissä. Sivustossa on ohjeet jäsenhakemuksen tekemiseen sekä yhdistyksen toiminnasta vastaavien yhteystiedot ja jäsenluettelot.

Elinkeinoelämän järjestöt

 • Energiateollisuus ry
  Energiateollisuus ry:n sivuilta saa tietopaketteja mm. sähkötuotannosta, kaukolämmöstä sekä energiansäästöstä. Lisäksi sivut antavat mahdollisuuden lukea myös uusimman numeron Energiasanomista.
 • Maakaasuyhdistys ry
  Maakaasuyhdistys on maakaasualan edunvalvoja ja asiantuntija. Yhdistys edistää Suomessa maakaasualan kehitystä ja edesauttaa kaasualan yleisiä toimintaedellytyksiä. Sivustolla mm. maakaasukäsikirja, joka sisältää maakaasun perusteita.
 • Suomen Sähköteknisen Kaupan Liitto
  Suomen Sähköteknisen Kaupan Liitto on sähköalalla toimivien tukkuliikkeiden, valmistajien ja maahantuojien yhteenliittymä. Sisältää tietoa ajankohtaisista asioista sekä tuotetietoudesta.
 • Turveteollisuuliitto ry
  Turveteollisuusliitto ry Liitto on yleishyödyllinen, yksityinen järjestö, jonka jäsenistö koostuu turvetuottajista, kannattavista yhteisöjäsenistä sekä henkilöjäsenistä. Tutustu Bioforum-osastoon, jossa on tietoa bioenergiasta.
 • Öljy- ja kaasualan keskusliitto
  Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto ry on öljy- ja kaasualan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö. Liitto toimii asiantuntijana yhteisissä öljy- ja kaasualaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa. Tutustu alaa koskevaan sanastoon.

Metalliteollisuus

 • Energiateollisuus ry
  Energiateollisuus ry:n sivuilta saa tietopaketteja mm. sähkötuotannosta, kaukolämmöstä sekä energiansäästöstä. Lisäksi sivut antavat mahdollisuuden lukea myös uusimman numeron Energiasanomista.

Rakentaminen

 • Energiansäästön palvelukeskus
  Motiva Oy on asiantuntija- ja projektipalveluja uusiutuvan energian ja energian tehokkaamman käytön lisäämiseksi. Tietoa paitsi keskuksen toiminnasta myös energiankäytöstä Suomessa, uusiutuvista energialähteistä sekä tutkimuksista.
 • Inspecta
  Inspecta on riippumaton ja yleishyödyllinen tarkastuslaitos.
 • Suomen LVI-liitto SuLVI Ry
  SuLVI on LVI-ammattilaisten liitto, joka ylläpitää ja kehittää jäsentensä ammatillista osaamista järjestämällä tietoiskuja, kursseja ja koulutustapahtumia, joista kattavaa informaatiota liiton sivustolla.
 • Sähköinsinööriliitto SIL Ry
  Sähköinsinööriliitto toimii sähkö-, tietoliikenne- ja niitä sivuavilla aloilla työskentelevien teknisten asiantuntijoiden yhdistävänä tekijänä. Tietoa kattavasti Sähköinsinööriliitton monipuolisesta tarjonnasta.

Sähkötekniikka

 • Inspecta
  Inspecta on riippumaton ja yleishyödyllinen tarkastuslaitos.

Teollisuus

 • Energiateollisuus ry
  Energiateollisuus ry:n sivuilta saa tietopaketteja mm. sähkötuotannosta, kaukolämmöstä sekä energiansäästöstä. Lisäksi sivut antavat mahdollisuuden lukea myös uusimman numeron Energiasanomista.
 • Sähköalojen Ammattiliitto Ry
  Liiton jäsenet työskentelevät sähköaloilla ja niihin läheisesti liittyvissä ammateissa tai opiskelevat alan ammatteihin. Sivuilla myös Sähköliiton omaa alaa koskeva keskustelupalsta.

Tietopalvelut

 • Energiafoorumi ry
  Energiafoorumi ry on eri energiamuotojen edustajien ja alan intressiryhmien yhteistyöjärjestö. Sivustolla järjestöstä vastaavien henkilöiden yhteystiedot.
 • Energiansäästön palvelukeskus
  Motiva Oy on asiantuntija- ja projektipalveluja uusiutuvan energian ja energian tehokkaamman käytön lisäämiseksi. Tietoa paitsi keskuksen toiminnasta myös energiankäytöstä Suomessa, uusiutuvista energialähteistä sekä tutkimuksista.
 • Henkilö- ja Yritysarviointi Seti Oy
  Seti Oy:n sivustosta löytyy mm.erikoisurakoitsijahaku, josta löytyy rakennusalalle erikoistuneet yritykset sekä ylläpitokansio, joka on sähkötöiden johtajille tarkoitettu tietopaketti.
 • Inspecta
  Inspecta on riippumaton ja yleishyödyllinen tarkastuslaitos.
 • Kilpailuttaja
  Kilpailuttaja.fi-palvelussa on edullisia sähkötarjouksia useilta sähköyhtiöiltä. Mahdollisuus vertailla hintoja ja samalla tehdä uuden sähkösopimuksen.
 • Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry
  PRKK ry on pientalorakentajien ja - korjaajien oma yhdistys. PRKK ry:n neuvontainsinöörit, rakennusalan asiantuntijat auttavat jäseniä kaikissa rakentamiseen ja remontointiin liittyvissä kysymyksissä.
 • Suomen tuulivoimayhdistys ry
  Suomen tuulivoimayhdistys ry:n tavoitteena on toimia aktiivisesti tuulivoiman taloudellisen hyödyntämisen puolesta maassamme. Tutustu lapsille ja koululaisille tarkoitettuun Tuulivoima tutuksi-oppaaseen.
 • Suorakanava Oy
  Suorakanava Oy:n Rakentaja.fi palvelu on tarkoitettu kaikille rakentamisesta kiinnostuneille, rakentajille, remontoijille, alan opiskelijoille, oppilaitoksille, alan ammattilaisille sekä viranomaisille.

Turvallisuus

 • Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK
  Toimii sähköturvallisuuden ja siihen läheisesti liittyvien tehtäväalueiden edistämiseksi ja kehittämiseksi Suomessa. Sivusto jakaa tietoa sähkön ja sähkölaitteiden käyttöön liittyvistä asioista. Myös oma osio lapsille sekä nuorille.
 • Sähköturvallisuusvinkit taloyhtiössä
  Taloyhtiö.net valmistamassa palvelussa on sähköturvallisuusvinkkejä itsetehdyille sähkötöille sekä ensiapuohjeita.
 • Turvatekniikan keskus TUKES
  TUKES toimii teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden valvojana, kehittäjänä ja asiantuntijana.

Työnantajajärjestöt

 • Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry
  Satelliittitelevisio- ja antennialalla toimivien yritysten toimialajärjestö. Sivustolla mm. Digi-tv-tietopaketti sekä yhteisantenniopas.
 • Suomen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry
  Suomen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry:n jäseniä ovat sähkö-, tele-, verkosto- ja kunnossapitourakoitsijat. Sisältää rakennuttajan infopaketin isompiin sekä pienempii rakennuksiin.
 • Turva-alan Yrittäjät ry
  Turva-alan yrittäjät ry on sähköisten turvallisuusjärjestelmien asennusliikkeiden, suunnittelijoiden ja laitevalmistajien järjestö. Sisältää tietoa jäsenistä sekä järjestön toiminnasta vastaavien henkilöiden yhteystiedot.