Pääkeskus ja alakeskukset

Pääkeskus sijoitetaan pientalossa usein tekniseen tilaan ja kerrostaloasunnoissa eteiseen taikka kodinhoitohuoneeseen. Olipa pääkeskus missä tahansa, on tärkeää huolehtia, että sen eteen jää hoitotila. Hoitotilaa pitää varata keskuksen eteen 0,6-0,8 metriä keskuksen suuruudesta ja sijainnista riippuen.

Sähkökeskuksen mitoituksen suunnittelee sähköalan ammattilainen, mutta rakennuttaja voi itse etukäteen miettiä ja vaikuttaa keskuksen valinnassa mm. seuraaviin asioihin:

  • Tarvitaanko useita keskuksia: yksi pääkeskus ja alakeskuksia?
  • Varataanko keskukseen tilaa laajennusta ja lisäyksiä varten?
  • Millainen ulkonäkö keskuksella pitää olla? Minkä kokoinen ja muotoinen keskus halutaan?
  • Käytetäänkö keskuksessa perinteisten tulppasulakkeiden sijasta ns. automaattisulakkeita, joita kutsutaan virallisesti johdonsuojakatkaisijoiksi? Jos keskuksissa käytetään automaattisulakkeita keskuksen koko pienenee huomattavasti ja varasulakkeita ei tarvita.
  • Millaista ainetta keskus on? Käytetäänkö maalattua vai kuumasinkittyä rakennetta? Pitääkö keskuksen kestää korroosiota?
  • Pitääkö keskuksesta saada rakennustyömaan aikana sähköä?
  • Sijoitetaanko varsinaiset sähköasennusjärjestelmät sekä antenni- ja puhelinjärjestelmät samaan keskusrunkoon? Nämä on syytä pitää fyysisesti erillään toisistaan eli omien kansien tai ovien takana, vaikka ne voidaankin sijoittaa samaan keskusrunkoon.
  • Varataanko keskuksissa tilaa vikavirtasuojakytkimille? Vikavirtasuojakytkimillä voi halutessaan suojata muitakin pistorasioita kuin pesutilojen ja ulosasennettavia pistorasioita, joille määräykset vaativat lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkimiä?

Sähkökeskuksen uusiminen

Vanhoissa asunnoissa sähkökeskukset joudutaan uusimaan, kun sähkön käyttö on kasvanut niin suureksi, että kuormitus ylittää pääkeskuksen ja liittymän kuormituskyvyn, eikä sinne voida enää lisätä uusia komponentteja. Sen voi havaita mm. siitä, että pääkeskuksen sulakkeet toimivat usein ilman mitään varsinaista vikaa.

Usein asuntoja remontoidaan osina: yhtenä vuonna uusitaan sähkökeskus syöttöjohtoineen ja toisena vuonna lisätään esimerkiksi pistorasioita. Joskus voidaan lisätä vanhan keskuksen viereen lisäkoteloita. Yleensä kuitenkin vanhentunut sähkökeskus on hyvä uusia kokonaan - uusi keskus mahtuu pieneen tilaan ja on siistin näköinen.

Keskuksen uusiminen on edullista yleensä entiseen paikkaan, mikäli johdot voidaan suoraan liittää uuden keskuksen liittimiin. Jos lähtevät johdot joudutaan joko jatkamaan tai uusimaan, kannattaa harkita uuden keskuksen sijoittamista eri paikkaan. Tällöin keskus ehkä saadaan pois näkösältä ja voidaan asentaa valmiiksi ennen vanhan keskuksen purkua, eikä sähkön syöttö keskeydy remontinkaan aikana pitkäksi aikaa.

Joissakin uusituissa asennuksissa tarvitaan vikavirtasuojakytkimiä. Ne voidaan sijoittaa sähkökeskukseen tai sen pistorasian läheisyyteen, jonka suojalaitteena vikavirtasuoja toimii. Vanhoissa asennuksissa joudutaan joissakin tapauksissa vikavirtasuojakytkin aina sijoittamaan pistorasian yhteyteen, kun vanhoista johdoista puuttuu suojajohdin.

Isoissa asunnoissa voi olla tarpeen pienten alakeskusten asentaminen: esimerkiksi ulkoasennuksille, keittiölle ja pesutiloille omat keskuksensa. Suojalaitteet voi sijoittaa näihin keskuksiin, jolloin ne ovat lähempänä käyttöpaikkaa. Jos alakeskuksissa ei ole pääkykintä, josta keskuksen sähköt saa pois päältä, täytyy keskuksessa olla merkintä, keskuksen saa jännitteettömäksi.