Palovaroitinjärjestelmä

Palovaroittimen tehtävänä on varoittaa asunnossa olevia ihmisiä alkavasta palosta. Varoittimen summerin tarkoituksena on herättää nukkuvat tai havahduttaa huoneistossa muuten oleskelevat ihmiset tarpeeksi ajoissa. Tällöin pelastautuminen ja palon tukahduttaminen olisi mahdollista.

Palovaroitin tuli pakolliseksi Suomessa kaikissa asunnoissa sekä majoitus- ja hoitolaitoksissa 1.9.1999, kun uusi pelastustoimilaki tuli voimaan.

Palovaroittimessa on paloilmaisin ja merkinantolaite virtalähteineen sekä toiminnan testauslaite. Nämä kaikki on sijoitettu yhteiseen koteloon. Palovaroittimen ilmaisinosa on yleensä savuilmaisin, mutta joidenkin erikoistilojen ilmaisimeksi sopii parhaiten lämpöilmaisin. Kesämökeille tai muihin sellaisiin taloihin, joissa käytetään tulisijoja, sopii myös ilmaisin, joka reagoi häkään.

Voit sijoittaa yksittäisiä palovaroittimia erikseen eri huoneisiin. Varmistaaksesi kuuluvuuden asuntosi eri puolilla, voit muodostaa palovaroittimista myös ryhmän siten, että kaksi tai useampia palovaroittimia kytketään yhteen. Tavoitteena on, että yhden palovaroittimen toiminta saa aikaan hälytyksen myös muissa varoittimissa. Palovaroitinryhmän ilmaisimissa on joko oma paristo kussakin tai yhteinen verkkolaite.

Sijoita palovaroitin oikein

Palovaroitin reagoi ilmassa oleviin savukaasuihin, mistä syystä se pitää sijoittaa paikkaan, johon savu todennäköisesti ensimmäiseksi kulkeutuu. Tällöin palo havaitaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Sinun kannattaa sijoittaa varoitin jokaisen makuuhuoneen kattoon joko keskelle huonetta tai vuoteen yläpuolelle. Ota huomioon sijoituksessa ilman virtaus ja sitä haittaavat esteet. Jos asunnossasi on useita asuinkerroksia, sijoita varoittimia jokaiseen kerrokseen. Yksi varoitin kannattaa sijoittaa portaiden yläpuolelle kattoon.

Tarkista myös säännöllisesti, että palovaroitin ja sen paristot ovat kunnossa. Lisää tietoja palovaroittimen kunnossapidosta löytyy kohdasta Sähkön käyttö kotona.

Asennus ja kaapelointi

Yksittäiset, itsenäiseen toimintaan tarkoitetut palovaroittimet asennetaan pakkauksessa olevien ohjeiden mukaan. Kaapelointia ei näissä tarvita.

Jos aiot liittää asuntosi palovaroittimet ryhmäksi tai järjestelmäksi sekä niiden valvonnan johonkin hälytys- tai kaukovalvontajärjestelmään, varaudu siihen jo rakentamis- ja remontointivaiheessa. Näissä tapauksissa kannattaa varata kullekin varoittimelle ainakin keskenään ketjutettu putkitus sekä ketjujen molemmista päistä putkitus sähkökeskukselle.

Remontoidessasi suojaa palovaroitin niin, että sinne ei pääse rakennuspölyä, joka voi vaurioittaa varoitinta.