Pientalon sähkölämmitys

Kaksi kolmesta rakentajasta valitsee sähkölämmityksen talonsa lämmitysmuodoksi. Sähkölämmityksellä on paljon etuja muihin lämmitysmuotoihin verrattuna. Huonekohtainen sähkölämmitysjärjestelmä ei tarvitse erillistä huolenpitoa. Kodin lämmitysjärjestelmä voidaan vuodenajasta riippumatta milloin tahansa jättää ilman valvontaa vaikka lomamatkan ajaksi.

Sähkökatkoksen sattuessa putkisto ei jäädy. Kaikki niin sanotut keskuslämmitysjärjestelmät tarvitsevat toimiakseen sähköä, mutta nykyaikaisen pientalon jäähtyminen kestää kauan. Kokemus on osoittanut, että lämmitysjärjestelmä, joka ei perustu veden kiertämiseen, kestää pidemmän sähkökatkoksen ilman vahingoittumisen vaaraa.

Sähkölämmitys säästää myös energiaa. Lämmitysjärjestelmän laitteet kuluttavat sähköä ainoastaan silloin, kun tilaan tarvitaan lisää lämpöä. Sähkölämmitysjärjestelmä reagoi nopeasti silloin, kun esimerkiksi takkaan laitetaan tuli tai ruuanlaiton yhteydessä uunista tulee lisälämpöä keittiöön. Jouluna kinkkua paistettaessa eivät lämmityslaitteet juurikaan kuluta energiaa.

Helppokäyttöinen lämmitysmuoto

Sähkölämmitysjärjestelmän laitteita on helppo käyttää. Järjestelmä voidaan rakentaa jopa siten, etteivät minkäänlaiset käyttötoimenpiteet ole tarpeen. Eri tiloihin on vaivatonta asetella eritasoiset lämpötilat: olohuoneeseen korkeampi, makuuhuoneisiin pari astetta matalampi, aputiloihin ehkä vieläkin viileämpää. On mahdollista säätää erilainen lämpötila jopa saman huonetilan eri osiin.

On useita vaihtoehtoja toteuttaa lämmitys sähköllä. Mahdollisuus yhdistää helposti erilaisia sähkölämmitystapoja on sähkölämmityksen ylivoimainen etu. Asumisviihtyvyyden kannalta paras tulos saadaan yhdistelemällä eri sähkölämmitysmuotoja keskenään. Samassa tilassa voi käyttää yhtä aikaa useita sähkölämmitystapoja kuten lattia- ja kattolämmitystä sekä lämpöikkunoita.

Nykyaikainen sähkölämmitys on huonekohtaisesti säädettävä joko suora tai varaava sähkölämmitys. Huone- tai laitekohtaisilla termostaateilla taikka keskitetyillä säätöjärjestelmillä voidaan sähkölämmitetyn talon huoneiden lämmöntarpeita ja haluttuja lämpötiloja säätää hyvinkin yksilöllisesti. Huonekohtainen sähkölämmitys on yksinkertainen asentaa ja käyttää sekä hankintakustannuksiltaan edullisin.

Suora sähkölämmitys

Suoraksi sähkölämmitykseksi kutsuttu sähköpatteri-, lattia- tai kattolämmitys taikka joku näiden yhdistelmä sopivat parhaiten uusiin, hyvin lämpöeristettyihin pientaloihin. Nämä varustetaan yleensä lisäksi sekä häviölämmön talteenotolla että tulisijalla. Suora sähkölämmitys on varsin yleinen vapaa-ajan asunnoissa, jotka ovat käytössä vain osan vuotta. Myös puulämmityksen täydentäjänä suora sähkölämmitys on erinomainen lämmitysmuodon täydentäjä.

Varaava sähkölämmitys

Varaavassa sähkölämmityksessä pyritään lämmön tuottaminen eli varaajan lämmittäminen hoitamaan pääsääntöisesti yöaikaan edullisemmalla sähkön hinnalla, silloin kun yösähkö on päiväsähköä edullisempaa. Jos päiväsähkön hinta on kalliimpi yösähköön verrattuna, kannattaa sähkölämmitystalon lämmin käyttövesi lämmittää erillisessä käyttövesivaraajassa öiseen aikaan. Nelihenkisen perheen yöllä lämpiäväksi varaajaksi valitaan esimerkiksi 300 litran varaaja, jossa on 3 kW:n (kilowatin) vastus.

Huonekohtainen sähkölämmitys

Huonekohtaisessa sähkölämmityksessä yhdistellään useita lämmönjakotapoja esimerkiksi lattia-, katto-, patteri- ja ikkunalämmitystä. Erilaiset sähkölämmitysyhdistelmät lisäävät asumisviihtyvyyttä ja niiden avulla voidaan säädellä käyttökustannuksia.

Sähköpatterilämmitys

Patterilämmitys on yleisin sähkölämmitysratkaisu. Sähkölämpöpattereiden toimintatapa voi perustua siihen, että patteri luovuttaa säteilylämpöä ympäristöönsä tai patteri voi lämmittää ilman, joka osuu sen pintaan.

Sähköpatterit eivät vaadi minkäänlaisia rakentamisen erikoisratkaisuja. Patterit sijoitetaan yleensä ikkunoiden alle, missä ne parhaiten poistavat vetoa. Nykyaikaisen sähköpatterin pintalämpötila on normaalikäytössä sama kuin vesikiertoisen lämmityspatterinkin eli noin 70 ºC. Lämpötilaa voidaan huonekohtaisesti säätää noin 0,5 asteen tarkkuudella. Helpon asennettavuuden takia patterilämmitys sopii erityisen hyvin peruskorjauskohteisiin, joissa uusitaan lämmitysjärjestelmä.

Sähköpattereita voidaan käyttää kaikissa kodin tiloissa myös saunassa. Löylyhuone tarvitsee lämpöä muulloinkin kuin saunailtoina. Siksi saunaan sijoitetaan lämpöpatteri tai riittävä lattialämmitys.

Lattialämmitys

Lattialämmitys sopii kaikkiin tiloihin - kivilattiassa se on jopa välttämätön. Lämpöviihtyvyys on parhaimmillaan silloin, kun lattian pinta on hieman huoneen lämpötilaa korkeampi. Lattialämmityksen tehot mitoitetaan huonekohtaisesti laskennallisten lämpöhäviöiden mukaan.

Lattialämmitys voidaan toteuttaa varaavana tai suorana. Varaavassa lattialämmityksessä hyvin eristetyn, tavanomaista paksumman betonilaatan sisään sijoitetaan yösähköllä lämmitettävät kaapelit. Kaapelit lämmittävät öiseen aikaan betonia, joka sitoo lämmön ja luovuttaa sitä päivän kuluessa huonetilaan. Kun lattiamateriaaliksi valitaan hitaasti lämpöä luovuttava aine, esimerkiksi parketti, lämpö jakaantuu oleskelutilaan tasaisesti. Varaava lattialämmitys mitoitetaan reilusti lämmöntarvetta suuremmaksi, jolloin betonin lämmönvarauskykyä voidaan hyödyntää.

Lämmityskaapeli ja -kaapelimatto

Lattialämmitys voidaan tehdä lämmityskaapelilla tai lämmityskaapelimatolla. Lämmityskaapelin asentaminen vaatii erityistä huolellisuutta ja ammattitaitoa. Lämmityskaapelimatossa itse lämmityskaapeli on jo valmiiksi tehtaassa kiinnitetty mattoon. Tämä varmistaa sen, että tehtaalla määritellyt asennusvälit eivät pääse muuttumaan asennuksen ja valun aikana.

Lattialämmitys nopeuttaa kosteiden tilojen, kuten saunan ja pesuhuoneen kuivumista käytön jälkeen ja ehkäisee näin mahdollisten kosteusvaurioiden syntymistä. Suora sähkölämmitys soveltuu parhaiten kosteisiin tiloihin. Näissä lattioiden pintamateriaaleina suositellaan käytettäväksi nopeasti lämpöä luovuttavia kivimateriaaleja tai muovimattoja. Pesutilojen lattialämmitys voidaan toteuttaa saneerauslämpökaapelilla tai lämpökelmulla.

Uudiskohteissa lattialämmitys tehdään usein niin, että lämmityskaapeli kiinnitetään raudoitusverkkoon, joka jää valun sisään. Näin lämmityskaapeli pysyy helpommin paikallaan. Lämmityskaapeli voidaan asentaa myös siten, että lämmityskaapeli asennetaan pohjavalun päälle, minkä jälkeen tehdään pintavalu.

Asennettaessa lämmityskaapelia betonivaluun on sitä syytä käsitellä varovasti. Lämmityskaapelin päällä ei saa kävellä eikä sen päälle saa laskea painavia esineitä. Jos lämmityskaapelissa havaitaan vikoja, ovat ne yleensä syntyneet asennusvaiheessa varomattoman käsittelyn seurauksena.

Lattialämmityskaapelin kulkureitistä kannattaa piirtää kartta tai kulkureitin voi myös valokuvata. Kartasta tai valokuvista voi tarvittaessa kalusteita kiinnitettäessä tarkistaa lämmityskaapelin reitin niin, etteivät lämmityskaapelit vahingoitu.

Lattialämmitystä täydentämään käytetään usein esimerkiksi kattoon sijoitettavaa kelmulämmitystä, sähköpatterilämmitystä sekä ikkunalämmitystä.

Kelmulämmitys

Kattoon asennettava kelmulämmitys sopii hyvin oleskelutiloihin. Sen kiistaton etu on mahdollisuus toteuttaa sisustus vapaasti. Myös keittiöön ja makuuhuoneisiin kelmulämmitys soveltuu hyvin. Kattolämmitys yhdessä lattialämmityksen ja mahdollisen ikkunalämmityksen kanssa tarjoaa ylivoimaista asumismukavuutta.

Kattolämmitys on nopea tapa tuottaa huoneeseen lämpöä. Parhaimmillaan se onkin lattialämmitystä täydentämässä. Vapaa-ajan asunnoissa, missä halutaan lämpötila pitää poissaolon aikana alhaisella tasolla, saadaan kattolämmityksen avulla paikalle saavuttaessa lämpötila nopeasti miellyttäväksi.

Kun lämmityselementit sijoitetaan sisäkaton yläpuolelle, ne lämmittävät kattoverhoilun. Se puolestaan luovuttaa lämmön lämpösäteilynä lattian, seinien, ikkunoiden ja huonekalujen sekä muiden kodin pintojen kautta huoneilmaan.

Yleensä puolet kattopinta-alasta peitetään lämmityskelmuilla. Asennus tehdään juuri ennen katon pinnoittamista niin, että kelmut eivät vaurioidu rakentamisen aikana. Tehokkain kelmu sijoitetaan ikkunan yläpuolelle.

Kattolämmityselementtien kohdalla on syytä välttää korkeita kaappeja ja muita huonekaluja sekä väliseiniä siksi, että lämpö pääsisi vapaasti säteilemään kattoverhouksesta. Lämmityskelmuja ei saa asentaa löylyhuoneisiin eikä niitä voi käyttää matalissa vinokatoissa.

Jos katto maalataan öljypohjaisilla tai lakkabensiinillä ohennettavilla maaleilla, lakoilla tai tasoitteilla, on riskinä, että kelmun lämpövaikutus saa pinnoitteet kellastumaan tai kuplimaan.

Sähkölämmitysikkunat

Lämmitettävät ikkunat ovat uusinta sähkölämmitystekniikkaa. Sähköikkunoissa on lasin pinnassa läpinäkyvä sähköä johtava kalvo, joka lämpenee. Ikkunalasin selektiivinen rakenne estää lämmön siirtymisen ulos ja lämpö johtuu ikkunalasin sisäpinnalle ja siitä sisälle huonetilaan.

Ikkunalämmitys sopii lähes kaikkiin vakiomallisiin ikkunoihin ja kehysmateriaaleihin.

Ikkunalämmitys estää täysin suurien ikkunapintojen aiheuttaman vedon. Sitä ei kuitenkaan suositella ensisijaiseksi ja ainoaksi lämmönlähteeksi, vaan lämmitystä täydennetään lattia-, katto- tai sähköpatterilämmityksillä.

Ilma- ja sähkölämmitysjärjestelmän yhdistelmä

Ilmalämmitys on sekä lämmönjako- että ilmanvaihtojärjestelmä. Ilmalämmityksessä jokaiseen huoneeseen puhalletaan kanaviston kautta lämmintä ilmaa. Järjestelmään kuuluu lämmön talteenotto, joten poistuvalla ilmalla lämmitetään sisään ottavaa kylmää ilmaa.

Ilmalämpöpumput hyödyntävät ulkoilman energiaa. Ulkoilman käyttäminen lämmön lähteenä on halvin ratkaisu, mutta se toimii vain -10°C:een saakka eikä se voi tuottaa rakennuksen lämmintä käyttövettä, on ilmanlämpöjärjestelmä tarkoituksenmukaista yhdistää sähkölämmitykseen, joka on toteutettu lämmityskaapeleilla, -kelmuilla tai sähkölämmityspattereilla.

Poistoilmapumput toimivat toisella periaatteella. Ne uusiokäyttävät pääasiassa sitä energiaa, joka on sitoutunut talon sisäilmaan ennen kuin se poistetaan käytettynä takaisin ulos. Lämpöpumppu on integroitu ilmanvaihtokojeeksi ja rakennuksessa olevalla ilmastointijärjestelmällä tuodaan poistoilma koneelle. Saatua lämpöä käytetään yleisesti käyttöveden lämmitykseen. Laitteisto ei kuitenkaan voi uusiokäyttää lämpöä enempää kuin mitä poistoilmassa on, joten järjestelmään liitetään lisäsähkövastus täydentämään käyttöveden lämmitystä ja sähkölämmityskaapelit, -kelmut tai -patterit täydentämään lämmitysjärjestelmää.

Lisätietoja ilma- ja poistoilmalämmitysjärjestelmistä on osoitteessa www.sulpu.fi.

Ulkoalueiden sulanapito

Jäisellä pihalla vaarana on liukastuminen. Erityisesti talvina, joina lämpötila vaihtelee tiheästi nollan molemmin puolin, lisääntyy liukastumisriski. Piha-alueet, joissa jäätyminen aiheuttaa haittaa liikkumiselle, voidaan pitää sulana lämpökaapeloinnin avulla. Kaapelointi soveltuu esimerkiksi autotalliin johtaville ajoluiskille, portaille ja portaiden edustoille. Myös esimerkiksi pyörätuoliluiskien sulanapitoon kaapelointi on hyvä keino. Kaapelointi vähentää suolauksen ja hiekoituksen tarvetta ja vähentää myös näin luonnon kuormittumista.

Lämpökaapeloinnein voidaan myös varmistaa, että vesiputket, viemärit ja räystäskourut pysyvät sulana. Myös pihaistutuksia voidaan lämmittää lämpökaapeleilla. Jos halutaan varmistua vesi- ja viemäriputkistojen jäätymättömyydestä kovilla pakkasilla, kannattaa harkita lämpökaapelin asennuttamista talon ympärille. Räystäskouruja ja syöksytorvia on myös mahdollista pitää sulana lämmityskaapelilla.

Sulanapitokaapelia kannattaa ohjata luotettavalla säätöratkaisulla niin, että se on päällä vain tarvittaessa, muuten voi koitua turhaan iso sähkölasku, jos kaapeli jää kesäksi päälle.

Jos remontin yhteydessä lisätään pihakaapeleita, sähkönsyötön ja sähkökeskuksen riittävyys kannattaa varmistaa. Asian voi tarkistuttaa sähköurakoitsijalla tai sähkösuunnittelijalla. Usein vuorottelukytkennän avulla saadaan pienemmänkin sähkökeskuksen tehot riittämään, eikä keskusta ja talon sähkön syöttöjohtoa tarvitse välttämättä uusia. Sähkön kulutusta voidaan ohjata ja vuorotella tarpeen mukaan.