Sähkön käyttö kotona

Sähkölaitteiden ja kodin sähköasennusten turvallinen käyttö on asia, jonka jokaisen vanhemman kuuluisi opettaa lapsilleen samoin kuin muutkin hyvät tavat. Vanhemmat voivat neuvoillaan ja esimerkillään vaikuttaa lastensa turvallisuuskäyttäytymiseen ja -asenteisiin. Oikein käytettynä sähkö on turvallista.

Kodin sähköverkko

Asunnoissa käytettävä verkkojännite on 230 V. Jakeluverkon haltija (sähkölaitos) tuo sähkön liittymisjohtoa pitkin pientalon pääkeskukseen. Usean huoneiston taloissa sähkö tuodaan vastaavasti talon pääkeskukseen, josta se jaetaan asuntojen ryhmäkeskuksiin. Sähkökeskuksien kautta sähkö sitten jaetaan asunnoissa sen kulutuspaikoille, esimerkiksi pistorasioihin tai valaistuspisteisiin.

Asunnon sähköpääkeskuksessa ovat pääsulakkeet, pääkytkin, eri ryhmien - esimerkiksi pistorasia- tai valaistusryhmien - sulakkeet sekä muita suojalaitteita kuten vikavirtasuojakytkimiä tai ylijännitesuojia. Pientalon keskuksessa tai sen välittömässä läheisyydessä on myös jakeluverkkoyhtiön mittari, joka mittaa sähkön kulutuksen talossa. Kerrostalojen mittarit ovat usein yhdessä paikassa - mittarikeskuksessa. Pientalon pääkeskuksen tai kerrostaloasunnon ryhmäkeskuksen pääkytkimestä voi kytkeä koko asunnon sähköt pois esimerkiksi sähkö- tai huoltotyötä varten tai sulakkeen vaihtoa varten.

Sähkön käyttäjän perussäännöt

Seuraavaan luetteloon on kerätty kahdeksan tärkeää muistettavaa asiaa kodin sähkön käytöstä:

1. Noudata sähkölaitteiden käyttöohjeita.

Kun hankit sähkölaitteen, vaadi ostoksestasi kunnollinen käyttöohje. Tutustu ohjeeseen huolella ja noudata sitä tinkimättä, erityisesti asennus-, huolto- ja turvaohjeita. Väärin asennettu tai väärin käytetty sähkölaite on turvallisuusriski. Sähkölaite voi toimia viallisenakin.

2. Huolehdi sähkölaitteiden kunnosta.

Sähkölaitteet vaativat kunnossapitoa. Noudata puhdistamisessa ja huoltamisessa aina käyttöohjetta. Älä ryhdy korjaamaan laitetta omin päin. Korjaustyöt kuuluvat sähköalan ammattilaiselle.

3. Pidä sähkölaitteet siistinä.

Ota tavaksi imuroida pölyt laitteiden päältä ja takaa muun siivouksen yhteydessä. Pöly ei suoraan ole palojen synnyttäjä, mutta se haittaa laitteen tuuletusta, voi tukkia ilmankiertoa ja voi aiheuttaa ylikuumenemista. Jääkaappipakastimenkin takaa kannattaa imuroida pölyt ainakin kerran vuodessa, esimerkiksi pakastimen sulautuksen yhteydessä.

4. Korjauta vialliset ja epäkuntoiset sähkölaitteet ja -asennukset.

Jos sähkölaitteeseen tulee vika tai se toimii epäluotettavasti, ota laite pois käytöstä. Älä käytä laitetta ennen kuin se on huollettu. Käytä ammattitaitoista korjausliikettä. Pieniä ja halpoja laitteita ei aina kannata edes korjata. Usein on edullisempaa ja turvallisempaa hankkia tilalle uusi laite.

5. Älä jätä sähkölaitteita käyntiin ilman valvontaa.

Monet palot ja vesivahingot ovat saaneet alkunsa valvomatta jätetyistä laitteista. Kun käytät sähkölaitetta, esimerkiksi liettä, kiuasta, pesukonetta tai kuivausrumpua, älä jätä laitteita toimimaan ilman valvontaa. Irrota myös pistotulppa pistorasiasta, kun lopetat vaikkapa silitysraudan käytön.

6. Huolehdi sähkölaitteiden riittävästä ilmankierrosta.

Sähkölaitteiden tuuletusaukkoja ei koskaan saa peittää tekstiileillä tai millään muullakaan materiaalilla, jotta laitteet eivät ylikuumene. Laitteiden ympärillä on oltava riittävästi ilmankiertotilaa. Esimerkiksi televisiota ei pidä tunkea ahtaasti kirjahyllyyn.

7. Tarkkaile sähkölaitteittesi kuntoa.

Rikkoutuneet pistorasiat ja muut huonoon kuntoon päässeet sähköasennukset kannattaa aina korjauttaa viipymättä. Jos olet epävarma sähköasennusten kunnosta, hanki kuntotutkimus tai sähkötarkastus sähköurakoitsijalta, valtuutetulta kuntotutkijalta, valtuutetulta tarkastajalta tai valtuutetulta laitokselta. Kuntotutkimuksesta on enemmän tietoa kohdassa Teetä kuntoarvio tai kuntotutkimus.

8. Käytä sähköammattilaista sähkötöissä.

Sähköasennuksia saavat tehdä vain rekisteröityneet sähköalan ammattilaiset. Voit tarkastaa rekisteröidyt sähköurakoitsijat osoittesta www.tukes.fi. Omat sähköviritykset on jätettävä kokonaan tekemättä. Niistä voi aiheutua sähköisku tai sähköpalo.

Sähkön käyttö ulkona ja vapaa-aikana

Jokainen asukas on kodissaan sähkölaitteiston haltija, jolla on viime kädessä vastuu kotinsa sähkölaitteista ja sähköasennuksista sekä sähkön käytöstä. Tavallisesti ongelmia ei synny, mutta heti, kun on kyse poikkeuksellisesta sähkön käytöstä tai poikkeuksellisesta toiminnasta sähkölaitteiden läheisyydessä, kannattaa olla varuillaan. On hyvä tietää, että sähkön käyttö ulkona saattaa aiheuttaa turvallisuusriskin, mikäli käytössä eivät ole asianmukaiset välineet.

Esimerkiksi parveke- ja pihapistorasioista syötetään talviaikana - erityisesti joulunaikaan - erilaisia valaistussarjoja. Pienoisjännitteisistä valaistussarjoista kannattaa selvittää, soveltuvatko ne ulkokäyttöön. Usein on niin, että itse valaistussarjaa voi käyttää ulkona ja parvekeolosuhteissa, mutta muuntaja ei sovellu ulos, vaan on tarkoitettu kuiviin olosuhteisiin.

Jos parvekkeilla tai pihoilla ei ole pistorasioita, näkee usein syötettävän valaistussarjoja ja autonlämmitintä sisältä otetulla roikalla. Älä kuitenkaan missään tapauksessa tuo sisätiloista jatkojohdolla sähkösyöttöä parvekkeella tai ulkona käytettäville sähkölaitteille. Monet vanhojen asuntojen sisätilojen pistorasiat eivät ole suojamaadoitettuja ja vikatilanteessa suojalaitteet eivät toimi. Sisätilojen suojamaadoitetustakaan pistorasiasta ei ole turvallista tuoda ulos tai parvekkeelle sähkön syöttöä jatkojohdolla. Pitkät, oviaukkojen läpi kulkevat jatkojohdot ovat jo riski sinänsä. Parvekkeella tai pihalla sijaitseva kiinteä, vikavirtasuojakytkimellä suojattu pistorasia on kaikkein turvallisin ratkaisu.

Myös vapaa-ajan harrastukset sekä lasten ja nuorten leikit voivat tuoda mukanaan sähköturvallisuusriskejä. Veneiltäessä ja kalastettaessa pitkillä hiilikuituongenvavoilla suurjänniteavojohtojen läheisyydessä on syytä tarkistaa huolellisesti, ettei joudu liian lähelle voimajohtoa. Vaikka vapa tai masto ei kosketakaan johtoa, voi virta "hypätä" pienen ilmavälinkin yli siihen ja aiheuttaa sähköiskun vaaran.