Sähköpalot

Kunnossa olevat sähkölaitteet ovat oikein käytettyinä ja huollettuina turvallisia ja toimivia. Sähkölaitteista johtuvia tulipaloja syttyy kuitenkin Suomessa vuosittain jopa pari tuhatta. Huolimattomasti käytetyt sähkölaitteet ovat yleisin tulipalon syy niin pientaloissa kuin kerrostaloissakin. Vialliset tai vääriin paikkoihin sijoitetut sähkölaitteet voivat aiheuttaa sähköisku- tai paloturvallisuusriskin.

Jos havaitset jotain poikkeavaa asuntosi sähkölaitteiden toiminnassa, irrota epäilemäsi viallinen laite välittömästi pistorasiasta. Jos sähkölaite kipinöi tai syttyy palamaan, toimi nopeasti seuraavasti:

 • Katkaise virta sähkölaitteesta, mikäli suinkin vain voit. Irrota pistotulppa pistorasiasta tai katkaise virta sähköpääkeskuksen pääkytkimestä.
 • Pelasta paikallaolijat turvalliseen paikkaan. Myrkyllinen savu tainnuttaa ja tappaa!
 • Hälytä palokunta (112) turvallisesta paikasta!
 • Käytä alkusammutusvälineitä - sammutuspeitettä tai käsisammutinta - jos suinkin mahdollista. Saat lisäaikaa pelastautumiseen ja avun hälyttämiseen!
 • Poistu ajoissa paikalta ja sulje ovet ja ikkunat!
 • Opasta palokunta paikalle!

Opettele tuntemaan sähkölaitteesi ja reagoi epätavalliseen toimintaan. Kannattaa miettiä etukäteen, miten toimii, jos sähkölaite syttyy palamaan.

Ensimmäinen ja tärkein ehto on, että pidät asuntosi palovaroittimet kunnossa, sillä palotilanteessa ne voivat pelastaa ihmishenkiä. Kun palovaroittimen paristo loppuu, antaa se tästä varoitusäänen. Usein tällöin kulunut paristo poistetaan, mutta uutta ei laitetakaan tilalle - asia unohtuu. Palovaroittimen toimintakunto kannattaa tarkistaa säännöllisesti, esimerkiksi kuukausittain. Palovaroitin kannattaa puhdistaa liasta ja pölystä vähintään kerran vuodessa.

Tässä esitetään neuvoja ja ohjeita (jotka perustuvat TUKESin sähköpalo- ohjeisiin), miten voit ennakoida paloriskejä sähkölaitteiden kanssa.

Televisio

Televisio on vietävä huoltoon, jos

 • sen kuvaan tai ääneen tulee vikaa
 • siitä tulee käryä tai voimakkaita hajuja
 • se on kaatunut tai pudonnut
 • sen sisään on joutunut vieraita esineitä, nestettä, steariinia tai muita aineita.
 • Televisiopalon ehkäisy

  • Television päällä ei saa pitää kynttilää, kasveja, kukkamaljakoita tai muitakaan esineitä
  • Tuuletusaukkoja ei saa peittää tai tukkia tekstiileillä esimerkiksi liinoilla tms.
  • Ilmankiertoa ei saa estää esimerkiksi sijoittamalla sitä liian tiiviisti kirjahyllyyn
  • Television päältä ja tuuletusaukkojen pinnoilta on syytä imuroida itse säännöllisesti pölyt, mutta tv:n sisäpuoliset huollot ja puhdistukset saa tehdä vain sähköalan ammattilainen
  • Kuljetuksissa ja siirroissa on syytä välttää tärinää ja kolhaisuja
  • valmiusvirta on hyvä katkaista pois päältä yöksi ja silloin, kun ollaan poissa kotoa.