Taloudellisuus lämmityksen valinnassa

Pientalon lämmitysmuotoa valittaessa nousevat usein esille ensimmäiseksi taloudelliset tekijät. Mitä ovat kunkin lämmitysmuodon hankintakustannukset? Mikä on takaisinmaksuaika suhteessa johonkin toiseen lämmitysmuotoon? Millaisia käyttö-, hoito- ja korjauskustannuksia tulee?

Kun vertaillaan eri lämmitysmuotojen kokonaiskustannuksia (hankinta- ja käyttökustannuksia), edullisin vaihtoehto:

  • 1700 euroa/vuosi: sähköpatterilämmitys

Seuraavina tulevat edullisuusjärjestyksessä:

  • 2080 euroa/vuosi: vesikiertoinen sähkölämmitys
  • 2080 euroa/vuosi: maalämpöpumppu
  • 2400 euroa/vuosi: porakaivoa hyödyntävä lämpöpumppu

Kokonaiskustannuksiltaan kallein vertailluista ratkaisuista on:

  • 2550 euroa/vuosi: öljylämmitys

Hankintakustannukset

Pientalon rakentajan ja remontoijan kannalta lämmitysjärjestelmän hankintahinnalla on erityistä merkitystä juuri rakentamisen ajankohtana, kun tuolloin rahan meno on kenties suurinta koko elämän aikana. Juuri tuohon aikaan ajoittuvat myös rakentajan ja remontoijan suurimmat lainat.

Voit selvittää hankintakustannuksia pyytämällä tarjousta tarvittavista lämmitysjärjestelmän laitteista ja niiden asennuskustannuksista. Laskentakorkona voit käyttää rakennushankkeen lainoituksessa käytettyä lainan korkoa.

Hankintakustannuksiltaan edullisimmat pientalon lämmitysjärjestelmät ovat huonekohtainen sähköpatterilämmitys 4200 euroa sekä huonekohtainen lattia- ja kattolämmitys 6700 euroa. Vesikiertoinen sähkölämmitys maksaa 11000 euroa, öljylämmitys 12700 euroa ja maalämpöpumppu lämmönkeruutavasta riippuen 15800 - 20800 euroa.

Huonekohtaisen sähkölämmitysjärjestelmän hankintahinnan aiheuttama vuosikustannus rakentajalle on noin 340 euroa, vesikiertoisella lämmitysratkaisulla se on vastaavasti 760 - 840 euroa ja maalämmityksen lämpöpumpulla jopa 1000 - 1350 euroa.

Sähkölämmityksen hankintakustannukset osana uuden pientalon sähköurakkaa ovat edullisimmillaan vain kolmas- tai neljäsosan vesikeskuslämmitysjärjestelmän hankintakustannuksista.

Puulämmityksen perusinvestoinnit ovat suhteellisen korkeat, vaikka järjestelmää täydennettäisiinkin automaattisesti käynnistyvillä vaihtoehdoilla: sähkö- tai öljylämmityksellä. Puulämmityksen valinta edellyttää myös sitoutumista itse lämmitystyöhön.

Hoito- ja huoltokulut

Hoito- ja huoltokulujen arviointi onkin hankintakustannuksia hankalampaa, mutta niistä voi selvittää tietoja laitteiden suunnittelijoilta, toimittajilta ja huoltoliikkeiltä.

Huolto- ja korjauskustannukset, kuten piipun nuohous, polttimen huolto tai esimerkiksi kompressorin uusiminen lämpöpumpussa, lisäävät vuotuisia kustannuksia. Sähkö- ja kaukolämmityksessä ei ole tällaisia huolto- ja korjauskuluja.

Käyttökulut

Käyttökulujenkaan arviointi ei aina ole helppoa, sillä tulevaisuuden hintakehityksen ennustaminen useiden vuosien päähän on lähes mahdotonta. Pitkän aikavälin kannattavuuslaskelmiin kannattaakin suhtautua suuntaa antavina ja niin, että mitä kauempana ollaan ajallisissa ennusteissa, sitä epävarmemmaksi tilanne muuttuu.

Tällä hetkellä uuden 150 neliömetrisen pientalon vuotuinen lämmitysenergian kustannus sähkölämmitysratkaisulla on keskimäärin 760 - 840 euroa, öljyllä 840 euroa ja lämpöpumpulla 500 euroa. Lisäksi öljylämmittäjä maksaa taloussähköstään sähkötariffien rakenteesta johtuen noin 84 euroa enemmän kuin yösähköä hyödyntävä sähkölämmittäjä.

Vertailtaessa sähkölämmityksen käyttökuluja muiden lämmitysmuotojen käyttökuluihin lasketaan usein virheellisesti kuluihin mukaan myös muun taloussähkön kustannukset.

Sähkölämmitetyn talon sähkölaskussa on yleensä vain puolet sähkölämmityksen osuutta ja loput taloussähköä. Laskelmia tehtäessä pitäisikin ottaa mukaan kaikki energiakustannukset lämmitysmuodosta riippumatta eli lämmityksestä aiheutuvat kulut ja taloussähköstä aiheutuvat kulut, niin voitaisiin vertailla tasapuolisesti eri energiamuotoja.

Puulämmitys on käyttökustannuksiltaan varteenotettava vaihtoehto silloin, kun käytettävissä on jatkuvasti edullista puuta, eikä pilkkeiden teko tuota ongelmia. Jos on mahdollista käyttää omaa aikaa säännöllisesti lämmitykseen, voidaan käyttökustannuksia myös näin pienentää.