Tarjouspyyntö ja sopimus

Hyvän sähkösuunnitelman perusteella on helppo pyytää ja vertailla urakkatarjouksia. Pyydä kirjallinen tarjous muutamalta sähköurakoitsijalta. Vertaa saamiasi tarjouksia keskenään. Jos tarjoushinnoissa on suuria eroja, pitää ne selvittää erikseen. Hintatarjouksesta voi päätellä jotain.

Jos tarjoushinta on poikkeuksellisen alhainen, kannattaa miettiä, tinkiikö tarjoaja asennustarvikkeista, turvallisuudesta vai työvoiman ammattitaidosta, vai onko hänellä muuten alhainen kustannusrakenne. Jos hyväksyt varustetasosta tingityn ratkaisun, tingit myös käyttömukavuudesta heti alusta alkaen. Jälkikäteen tehdyt lisäykset maksavat yleensä eniten.

Jos tarjoushinta on merkittävästi muita korkeampi, kannattaa tarkistaa, kuuluuko toimitukseen jotain sellaista, mitä muut eivät ole tarjonneet. Jos eri tarjousten hinnat ovat melko lähekkäin, ovat tarjoukset todennäköisesti yhteismitallisia.

Kirjallinen sopimus

Tee kirjallinen sopimus pienestäkin kohteesta. Kirjallinen sopimus selkeyttää aina sovittuja asioita. Sen avulla työtä voidaan valvoa ja molempien osapuolien on helppo tarkistaa sovitut asiat jälkeenpäinkin. Kun asioista on sovittu kirjallisesti ja yksiselitteisesti - mm. edellisessä kohdassa hintamuodosta - niin ei joudu maksamaan sellaisesta, mistä ei katso itse sopineensa.

Tarjouksiin valmiit lomakkeet

Kun on kysymyksessä kuluttajasuhde eli työn tilaajana on yksityishenkilö, noudatetaan kuluttajasuojalainsäännöksiä. Tarjousvaihetta varten on olemassa valmiit, kuluttajansuojalain perusteella laaditut tarjous- ja sopimuslomakkeet sekä sopimusehdot. Näitä voidaan käyttää apuna tarjousta pyydettäessä ja sopimusta solmittaessa. Alle 10 000 euron urakoihin on lomakkeet REYS-8 Rakennusalan erikoistöitä koskevat sopimusehdot ja yli 10 000 euron urakoihin on lomake RYS-9 Rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot. Lomakkeissa on mm. kohta, jossa selvästi sovitaan esim. virhe- ja viivästysvastuista. Sopimuslomakkeita myy Sähköinfo Oy puhelimitse (09) 5476 1111 tai sähköpostitse tilaukset@stul.fi.

Monista asioista voidaan kuitenkin sopia erikseen kuten siitä, että sähköurakoitsija käyttää vain suomalaisiin olosuhteisiin sopivia, testattuja ja tarkastettuja asennustarvikkeita ja sähkölaitteita. Silloin voit olla varma, että tarvikkeet ovat palo- ja sähköiskuturvallisia ja pakkasen kestäviä.

Sähkölaitteissa ja niiden pakkauksissa voi olla monenlaisia merkkejä. Merkkejä on selvitetty tarkemmin osassa Kodin sähkölaitteet.

Urakkasopimuksessa huomioitavaa

Urakkasopimuksessa on hyvä mainita urakoitsijalle kuuluvasta käyttöönottotarkastuksesta sekä loppupiirustuksista ja käyttöohjeista. Sähköurakoitsijan kuuluu tehdä käyttöönottotarkastus rakentamalleen sähkölaitteistolle. Tarkastuksessa todetaan, että asennukset ovat turvallisia ja että ne toimivat tarkoitetulla tavalla. Sopimuksessa jo varmistat, että saat mm. käyttöönottotarkastuspöytäkirjan mittaus- ja testaustietoineen.

Urakkasopimuksessa on tarpeen mainita myös uusien sähkölaitteiden sekä sähköjärjestelmien käytön opastuksesta, sillä se ei automaattisesti muuten kuulu sopimukseen. Kun huomaat pyytää jo tarjousvaiheessa sähköurakoitsijalta asianmukaista opastusta asennettujen sähkölaitteiden ja uusien järjestelmien käyttöön, silloin

  • tiedät, miten laitteita ja järjestelmiä käytetään oikein ja saat heti alusta alkaen kaiken hyödyn irti uudenaikaisista sähkölaitteista ja sähköasennuksista
  • huollon tarve vähenee
  • laitteet eivät kuluta liikaa sähköä
  • säästyy aikaa, rahaa ja vaivannäköä.

Tarkastuksesta syntyvä pöytäkirja, laitteiden käyttöohjeet ja kohteen piirustukset on hyvä tallettaa mahdollista myöhempää käyttöä varten. Seuraavalla kerralla, kun uudistat asuntosi sähköistystä, on helppo aloittaa, kun piirustukset ovat ajan tasalla ja tallessa. Säilytä piirustukset ja muutkin sähköistykseen liittyvät asiakirjat muiden asuntoasi koskevien asiakirjojen kanssa niin, että ne ovat löydettävissä vielä vuosienkin kuluttua.