Tarvitaanko muutostöille lupia?

Kun on kysymys kerrostaloasunnon sähköremontista, pitää siitä yleensä tehdä ilmoitus taloyhtiön edustajalle tai pyytää taloyhtiöltä lupaa muutostyölle. Vain hyvin pienet sähköremontit ovat sellaisia, ettei niistä tarvitse tehdä taloyhtiölle edes ilmoitusta. Tällaisia ovat esimerkiksi yksittäisen valaisimen lisäys tai yksiosaisen pistorasian vaihtaminen kaksi- tai moniosaiseksi.

Osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain mukaan oikeus tehdä muutoksia tiloissa, joihin hänen osakkeensa tuottavat hallintaoikeuden. Osa näistä muutoksista on sellaisia, että niistä pitää ilmoittaa taloyhtiön edustajalle, ja osalle muutoksia on pyydettävä taloyhtiön lupa.

Muutostyöstä, joka voi vaikuttaa rakennuksen kantaviin rakenteisiin, talon eristyksiin, taloon asennettuihin vesi-, sähkö-, kaasu- tai vastaaviin johtoihin taikka ilmavaihtojärjestelmään, on ennen aloittamista ilmoitettava taloyhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle. Hallituksella ja isännöitsijällä on oikeus valvoa, että muutostyö tehdään rakennusta vahingoittamatta ja hyvän rakennustavan mukaisesti.

Jos muutos on sen laatuinen, että se voi vahingoittaa rakennusta tai tuottaa muuta haittaa taloyhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle, on muutostyöhön saatava yhtiön hallituksen tai toisen osakkaan lupa.

Nykyisin pistotulppaliitäntäisten, helposti asennettavien pienten kylpyhuonesaunojen katsotaan kuuluvan huoneiston irtaimistoon. Toistaiseksi asukas on voinut ottaa tällaisen saunan halutessaan mukaansa asuntoa vaihtaessaan, koska sauna on helposti purettavissa, eikä siitä jää jälkiä rakenteisiin.

Jos asuntoon haluttu laite - kuten kiuas tai uusi liesi - tulisi kuluttamaan niin paljon sähköä, että yhtiön sähköjohtojen kapasiteetti ei kestäisi samanlaista asennusta kaikkiin huoneistoihin, voi taloyhtiö estää tällaisen suuritehoisen laitteen asentamisen.

Taloyhtiö voi kuitenkin selvittää kaikkien halukkaiden osakkaiden tarpeen suuritehoisen laitteen asennukselle ja suostua asennuksiin, vaikka kaikki eivät asennusta haluaisikaan, jos sähköjohtojen kapasiteetti vain riittää.

Muutostyöt joihin ei tarvita lupaa

  • Osakas saa asentaa kiinteitä kalusteita ja laitteita.
  • Huonekorkeutta saa laskea rakentamalla esimerkiksi alaslasketun katon.
  • Kevytrakenteisia väliseiniä saa purkaa ja siirtää.
  • Asuntoon saa rakentaa WC:n, kylpyhuoneen tai saunan.
  • Erilaisia johtojen asentaminen ja poistaminen.
  • Huoneiston käyttöön liittyviä laitteita saa asentaa ja poistaa­ kuten jääkaapin, hellan ja astianpesukoneen.

Taloyhtiön luvan vaativat muutokset

  • Rakennuksen ulkoseinään, esimerkiksi parvekkeelle, kiinnitettävän pistorasian tai valaisimen asentamiseen.
  • Saunan rakentamiseen niin, että sen rakenteet ­ kuten poistoilmaputket ­ ulottuvat asunnon ulkopuolelle.
  • Lautasantennin sijoittamiseen parvekkeelle tai muuten asunnon ulkopuolelle.