Teetä sähkötyöt ammattilaisella

Kaikissa sähkötöissä on keskeistä sähkö- ja paloturvallisuus. Siksi sähkötöitä ei saa tehdä kuka tahansa, vaan tekijän täytyy olla merkitty TUKESin rekisteriin ja hänellä itsellään tai hänen palveluksessaan olevalla sähkötöiden johtajalla on oltava sähköpätevyys 1 tai 2 (vanhat tunnukset A, B tai C). Vieressä on esitetty tarramerkit, joita voivat käyttää vain rekisteröidyt sähköurakoitsijat.

Kun olet tehnyt ensimmäisen oman tarvekartoituksesi edellisessä luvussa esitetyn lomakkeen avulla ja mahdollisesti merkinnyt asuntosi pohjapiirrokseen sähkö- ja valaistuspisteiden paikkoja, ota yhteyttä sähkösuunnittelijaan tai sähköurakoitsijaan. Kun on kysymyksessä uudisrakennus tai laaja sähköremontti, kannattaa teettää kunnollinen sähkösuunnitelma.

Ammattitaidolla turvallisesti

Ammattitaitoiset sähkösuunnittelijat ja sähköurakoitsijat osaavat soveltaa sähköturvallisuusmääräyksiä niin, että kotien sähköistykset pystytään toteuttamaan turvallisesti ja oikein toimivasti. Sähköasennukset tehdään sähkösuunnitelman pohjalta. Pientalon sähkösuunnitelman tekee usein sähköurakoitsija.

Sähköurakoitsijoissa on paljon valinnan varaa. Sähköalan pelisääntöjä ovat sitoutuneet noudattamaan vain järjestäytyneet urakoitsijat. Kuutamomiestä käyttävä on vailla kaikkea kuluttajansuojaa. Kuutamomies ei ole itsenäinen yrittäjä - tällaisen valitseva vastaa itse työnantajana hänen eläkevakuutuksistaan ja muista vakuutuksista.

STUL: Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton (STUL) jäsenet noudattavat liiton jäsenyysehtoja, joihin kuuluvat mm. sähköurakoinnin eettiset säännöt. Liiton jäsenet tunnistat sinisestä Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton merkistä. Monilla sähköurakoitsijoilla on myös laatujärjestelmä toimintansa laadun varmistamiseksi.

Puhelin-, antenni- ja yleiskaapelointityöt voit teettää joko sähköurakoitsijalla tai teleurakoitsijalla, sillä tietoturvallisuus on myös eräs tärkeä tekijä. Joka tapauksessa teleasennuksia tekevällä tulee olla Viestintäviraston valtuutus teleurakointiin.

Kun valitset sähkö- ja teleurakoitsijaa, selvitä paikkakunnallasi toimivat tekijät Suomen Sähköoppaan yrityshaulla. Kysele suosituksia myös tuttaviltasi, joilla on kokemusta oman talon rakentamisesta tai sähköremontista.

Valvo kunnolla sähköistystä

Vaikka valitsetkin huolella asiantuntevan sähköammattilaisen talosi sähköistyksen tekijäksi, voi olla järkevää varata omaa aikaa työsuorituksen etenemisen seurantaan. Jos et itse ehdi seurata työmaatasi tai et tunne pystyväsi siihen, harkitse ulkopuolisen valvojan palkkaamista. Ulkopuolinen valvoja voi olla rakennusalan ammattilainen, jos hän samalla valvoo rakennustöiden etenemistä ja laatua. Sähköistyksen osalta parhaan tulokseen saat, jos sinulla on mahdollisuus palkata valvojaksi esimerkiksi sähkösuunnittelija, joka teki sähköistyssuunnitelman taloosi.

Valvojan asiantuntemusta voit käyttää hyväksesi myös erityisesti vanhojen sähköasennusten kunnon ja käyttökelpoisuuden arvioinnissa, tarjouspyynnön laadinnassa, tarjousten arvioinnissa, sopimusten teossa, sähköurakoitsijan ja muiden rakentajien töiden yhteensovituksen seurannassa, käyttöönottotarkastusten seurannassa sekä luovutusasiakirjojen vastaanotossa.

Jos valitset valvojan, sovi hänenkin kanssaan hinnan lisäksi kirjallisesti siitä, mitä hänen tehtäviinsä kuuluu.

Hyvä sähköurakoitsija

  • tekee työt ammattitaidolla
  • pitää aikataulusta kiinni
  • tekee työt kerralla kuntoon, jolloin muutoksia ei tarvitse tehdä
  • ei tee virheitä
  • ottaa huomioon rakennustyöt sähkötöitä tehdessään
  • käyttää laadukkaita tarvikkeita ja tuotteita
  • tekee tehdylle työlleen asianmukaisen tarkastuksen ennen käyttöönottoa

Hyvän sähköurakoitsijan avulla säästyy hermoja, aikaa, vaivaa ja rahaa!