Testaukset ja määräaikaistarkastukset

Silloin, kun talosi on rakennettu, on sähköurakoitsija tehnyt sille käyttöönottotarkastuksen. Sähköurakoitsijan lakisääteinen velvollisuus on tehdä jokaiselle rakentamalleen sähköasennukselle käyttöönottotarkastus, johon sisältyy mm. erilaisia mittauksia turvallisuuden varmistamiseksi. Sähkötyön teettäjän on hyvä muistuttaa sähköurakoitsijaa käyttöönottotarkastuspöytäkirjan luovuttamisesta asennusten valmistuttua. Aivan pienistä töistä, kuten pistorasian lisäyksestä, ei pöytäkirjaa tarvitse välttämättä tehdä, mutta tällainenkin työ on urakoitsijan tarkastettava.

Käyttöönoton yhteydessä syntyneet sähköistykseen liittyvät asiakirjat - kuten käyttöönottotarkastuspöytäkirja, käyttö- ja hoito-ohjeet jne. - muodostavat perustiedonlähteen myöhempää sähköasennusten ja -laitteiden käyttöä, hoitoa ja huoltoa varten.

Sähkölaitteet ja sähköasennukset eivät pysy ikuisesti turvallisina ilman huolenpitoa, hoitoa ja puhdistusta. Vanhat asennukset kannattaa tarkistuttaa aika-ajoin sähköalan ammattilaisilla.

Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että alle kymmenen vuotta vanhoissa sähköasennuksissa ei yleensä vaadita erityistoimenpiteitä, jos niissä ei ole näkyviä vaurioita ja ne toimivat moitteettomasti. Yli 10 vuotta vanhoihin asunnon sähköasennuksiin kannattaa harkita määräaikaistarkastuksen teettämistä sähköammattilaisella.

Jos edellisistä tarkastuksista on kulunut vuosikymmeniä - esimerkiksi 30-40 vuotta - on syytä miettiä, mahtavatko asennukset olla enää nykykäyttöön sopivia ja turvallisia. Näin pitkänä ajanjaksona sähkön käyttö on lisääntynyt runsaasti - samoin kuin käyttötottumukset. Aikoinaan valitut sähköjohdot voivat ylikuormittua. Myös niiden eristeet ovat voineet aikojen saatossa haurastua, jolloin riskinä voi olla sähköpalovaara. Turvallisuustarkastuksen lisäksi ja ohessa voi olla hyödyllistä teettää perusteellinen kuntoarvio tai kuntotutkimus.

Tarkastuksia ja kuntotutkimuksia tekevät sähköurakoitsijat, valtuutetut tarkastajat, valtuutetut laitokset ja sähkösuunnittelijat.