Vikavirtasuojakytkin

Pistorasioihin tai sähkökeskuksiin pistorasian syöttöjohdon alkuun voi lisätä sähköisen lisäsuojalaitteen eli vikavirtasuojakytkimen. Se kytkee vaarallisen jännitteen vikatilanteessa tai pistorasiaan liitetyn laitteen vaurioituessa niin nopeasti pois, että ihminen ei ehdi saada vikaantuneesta tai virheellisestä laitteesta vahingoittavaa sähköiskua.

Vikavirtasuojakytkin on asennettava kaikkiin pesutilojen pistorasioihin sekä kaikkiin ulkopistorasioihin, joihin voidaan liittää kädessä pidettäviä tai käsin kosketeltavia sähkölaitteita. Määräykset eivät vaadi tällaisen suojalaitteen asentamista kuiviin tiloihin, mutta sähköurakoitsijaa voi pyytää asentamaan suojalaitteen parantamaan turvallisuutta myös näihin tiloihin.

Vaikka määräykset eivät vaadikaan jälkikäteen vanhoihin asennuksiin vikavirtasuojakytkintä, kannattaa se kuitenkin niihinkin asentaa lisähenkilösuojaksi. Vikavirtasuojakytkimen lisääminen on helppoa, koska markkinoilla on useita pistorasiamalleja, joissa on jo valmiiksi kiinteänä osana vikavirtasuoja.

Myös jatkojohtoihin on saatavana erillisiä vikavirtasuojia. Ne kytketään laitteen ja jatkojohdon pistorasian väliin pistotulpalla, joten niiden käyttö on vaivatonta ja nopeaa.

Vikavirtasuojakytkin sijoitetaan yleensä asunnon keskukseen tai vanhan saneerauksessa erilliseen koteloon keskuksen lähelle. Joskus joudutaan johdotuksia uusimaan, sillä vikavirtausuojakytkimen toiminnan vaatimaa erillistä suojajohdinta ei asennuksissa välttämättä ole vanhoissa - ennen 1990-lukua tehdyissä - asennuksissa.

Vaihtoehtoisesti vikavirtasuojakytkin voidaan sijoittaa yksittäisen pistorasian yhteyteen, jolloin johtojen lisäasennuksia ei tarvita.

Vian ilmennettyä

Vikavirtasuojakytkimen toiminta on merkki siitä, että virtapiirissä on liian suuri vuoto- tai vikavirta. Tämä voi aiheutua yksittäisen laitteen viasta tai likaantumisesta. Vikavirtasuojan laukaisu voi johtua myös siitä, että virtapiiriin on kytketty liian monta laitetta. Tällöin laitteiden yhteinen vikavirta aiheuttaa laukaisun.

Miten menetellä, kun vikavirtasuojakytkin on toiminut ja katkaissut sähkön syötön laitteelle? Vikapaikan selvittämiseksi irrotetaan pistotulppaliitäntäiset laitteet sähköverkon pistorasioista. Tämän jälkeen vikavirtasuojakytkin suljetaan. Jos suojalaite laukeaa heti uudestaan, on vika kiinteissä sähköasennuksissa. Tällöin on syytä ottaa yhteys sähköammattilaiseen, joka paikantaa ja korjaa vian.

Jos vikavirtasuojakytkin pysyy kiinni, jää vika pistotulppaliitäntäisten laitteiden puolelle. Kun ne liitetään sähköverkon pistorasiaan kukin vuorollaan, selviää viallinen laite. Jos mikään yksittäinen laite ei aiheuta laukaisua, on vika mahdollisesti laitteiden määrässä. Kuitenkin jo yksikin laite riittää vikavirtasuojan laukaisuun, esimerkiksi vanha pesukone, jonka eristykset ovat heikentyneet vuosien saatossa pesuvesien vaikutuksesta.

Jos esimerkiksi pesutilaan vaihdetaan vanhan valaisimen tilalle valaistu peilikaappi, jossa on pistorasia, on tämä pistorasia suojattava vikavirtasuojakytkimellä. Vain rikkoutuneet ja vanhentuneet pistorasioiden kannet ja rasiakojeet sekä kytkimet ja valaisimet voidaan uusia aikaisempien vaatimusten mukaisesti. Turvallisuustason parantamiseksi on suositeltavaa suojata vanhatkin pistorasiat vikavirtasuojakytkimellä.

Vikavirtasuojakytkimessä on testipainike, jota tulisi asukkaan painaa kerran vuodessa. Tällä painalluksella testataan vuosittain, että suojalaite on kunnossa.