Ympäristönäkökohdat

Ympäristöseikoille annetaan yhä suurempi painoarvo valtakunnallisessa päätöksenteossa. Se voi tietysti vaikuttaa myös pientalorakentajien ja remontoijien valintoihin. Monille lämmitysmuodon valinta ei ole pelkästään taloudellinen tai asumisviihtyvyystekijä, vaan useat valitsevat lämmitysmuotonsa edistääkseen suhteellisen nopeasti uusiutuvien energiamuotojen käyttöä tai kasvihuonekaasujen vähentämistä.

Sähkölämmitys on kestävän kehityksen periaatteita noudattava. Se toimitetaan perille sellaista kulkutietä pitkin, joka on joka tapauksessa olemassa muun kuin lämmityssähkön perille toimittamista varten. Kuitenkin valintoja tehdessään rakentajan ja remontoijan on hyvä tietää, että esimerkiksi aurinkoenergia on erinomainen vaihtoehto vielä nykyisin vain jotain muuta energialähdettä täydentämään. Vaikka tämän päivän kustannustaso tuntuukin aurinkoenergian osalta korkealta, voi ympäristötietoinen ja ympäristöä arvostava rakentaja ja remontoija varautua aurinkoenergian käyttöönottoon talonsa elinkaaren jossain vaiheessa myöhemmin.