Asumisviihtyvyys

Lämmitysmuodon valinta ei ole aina yksinomaan taloudellinen kysymys, vaikka useimmat niin ajattelevatkin - esimerkiksi puita poltetaan takassa tunnelmasyistä tai valitaan sähkölämmitys ikääntyvien lämmitysmuodoksi vaivattomuuden vuoksi.

Käytön ja hoidon vaivattomuus

Jos pientalon asukkaalla ei ole aikaa tai hän ei halua puuttua käytännössä lainkaan lämmitykseen, on perusteltua hankkia täysin itseohjautuva ja vain vähän huoltoa tarvitseva lämmitysmuoto. Lämmitysjärjestelmän hoidon ja huollettavuuden kannalta vaivattomimpia ovat kaukolämpö ja sähkölämmitys. Nämä eivät tarvitse muuta kuin varsin harvoin tapahtuvan säännöllisen tarkastuksen siitä, että kaikki toimii. Kummassakaan näistä ei myöskään ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Öljylämmitys taas tarvitsee määräaikaishuoltoa ainakin joka toinen vuosi ja polttoainetäydennyksiä tarpeen mukaan.