Liittymisjohto, asunnon syöttöjohto

Pientalojen ja rivitalojen sähkösuunnittelija on selvittänyt, millainen liittymisjohto tarvitaan jakeluverkkoyhtiön ja pientalon tai rivitalon välille. Pientalon tai rivitalon rakentaja voi itse valita, asentaako liittymisjohdon hänen valitsemansa sähköurakoitsija vai jakeluverkkoyhtiön valitsema urakoitsija. Tällöin on syytä selvittää se, kenen hallintaan ja hoitoon liittymisjohto tonttialueella ja sen ulkopuolella kuuluu.

Jos esimerkiksi kaivuri kaivaa johdon tonttialueella poikki, ei jakeluverkkoyhtiö välttämättä tule korjaamaan sitä automaattisesti, vaan talon omistajan on hankittava korjaaja.

Maakaapeli

Liittymisjohtoina käytetään nykyisin poikkeuksetta maakaapelia ainakin tonttien alueilla. Myös vapaa-ajan asuntojen liittymisjohdot on hyvä asentaa maakaapelina. Kaapelille kannattaa tonttialueella kaivaa ainakin puolen metrin syvyinen oja, jotta pensaita ja muita kasveja istutettaessa ei talon elintärkeää sähkönsyöttöä katkaista.

Asennuta maakaapeli ensisijaisesti sähköurakointiliikkeellä, niin johto tulee varmasti asennettua asianmukaisesti. Jos teetät liittymisjohdon kaivu-, sijoitus- ja muut asennustyöt sähköurakoitsijalla, hän huolehtii myöskin sijoituspiirustusten tekemisestä. Mikäli jostakin syystä joudut itse kaivamaan kaapeliojan ja sijoittamaan kaapelin sinne, menettele seuraavasti:

  • Aseta kaapeli maahan siten, että kivet eivät pääse vaurioittamaan johtoa. Laita tarvittaessa hienoa hiekkaa kaapelin alle niin, että maan routiessakaan johto ei pääse vahingoittumaan.
  • Suojaa kaapeli mekaanista vaurioitumista vastaan muovisella kourulla tai laudalla.
  • Tarkistuta ennen peittämistä sähköalan ammattilaisella, että kaapeli on sijoitettu ja suojattu kunnolla.
  • Sijoita vielä lähelle maan pintaa keltainen muovinen varoitusnauha, joka ilmaisee kaivettaessa, että alapuolella on sähkökaapeli.
  • Merkitse tonttikarttaan liittymisjohdon ja muidenkin maakaapelien reitit niin, että myöhemminkin maata kaivaessasi aina tiedät, missä liittymisjohto kulkee.

Liittymisjohdon suurentaminen

Kun asunnon kuormitus kasvaa niin suureksi, että syöttöjohto ei riitä, joudutaan asentamaan kokonaan uusi johto. Kerrostaloissa ja rivitaloissa selvitetään taloyhtiön isännöitsijältä, voidaanko yksittäisen asunnon syöttöjohtoa suurentaa. Sama ongelmahan voi olla ajankohtainen myös taloyhtiön muissakin asunnoissa, jolloin yhtiö voi ehkä suunnitteluttaa ja teettää uudet nousujohdot ja asuntojen syöttöjohdot koko taloon.

Pientalojen omistajat voivat joko itse tai sähköalan asiantuntijan avustuksella selvittää jakeluverkkoyhtiöltä, millä ehdoilla liittymisjohtoa voidaan suurentaa ja mitä suurentaminen maksaa. Nykyisten asuntojen tehot yksiöitä tai erittäin pieniä kaksioita lukuun ottamatta ovat niin suuria, että syöttöjohdoksi kannattaa valita kolmivaihejohto.

Johdot sijoitetaan ensisijaisesti muualle kuin poistumisteille eli esimerkiksi porraskäytävät eivät sovi syöttöjohtojen reiteiksi. Johdotusvaihtoehdot ovat pinta-asennus, erilaiset kanava- ja lista-asennusratkaisut, uppoasennus putkiin tai rakenteisiin sekä roiloaminen kiviseinien uriin. Selvitä sähköammattilaisen avulla, mikä vaihtoehto parhaiten sopii taloosi. Vanhat seinä- tai kattorakenteet saattavat tuoda yllätyksiä.