Sähkön syöttö- ja liitäntäjärjestelmien valinta

Kun rakentajana ensimmäisiä kertoja mietit unelmiesi kotia, liikkuu mielessäsi monenlaisia kysymyksiä: millainen keittiö, montako makuuhuonetta, halutaanko erillinen ruokailutila ja minkälaiset pesutilat tarvitaan. Nämä asiat ovat tärkeitä, sillä omaa asumistasi vartenhan talosi tehdään. Tavoitteena on, että asuminen on mukavaa, huoletonta ja vielä mahdollisimman edullistakin.

Pientaloa suunniteltaessa jo hyvin varhaisessa vaiheessa kannattaa ajatella myös, mitä erilaisia teknisiä laitteita ja järjestelmiä taloon tulee, jotta omat asumisen tarpeet voidaan tyydyttää. Hyvin suunniteltu tekninen tila on yhtälailla pientalossa, rivitalossa kuin kerrostalossakin olennaisen tärkeä. Erilaisten teknisten laitteiden hoito, huolto, kunnossapito ja korjaus tulevat väistämättä ennemmin tai myöhemmin ajankohtaisiksi. Näiden toimenpiteiden tekemiseen edullisesti ja tarkoituksenmukaisesti kannattaa varautua jo suunnitteluvaiheessa. Helposti huollettavat laitteet pidetään todennäköisesti paremmin kunnossa. Näin myös käyttökustannukset pysyvät kurissa.

Miten sähkö tulee taloon

Kaikki toimii nykyisin sähköllä. Ilman sähköä ei näe pimeänä aikana, ei voi säilyttää tai tehdä ruokaa eikä saa tietoa ympäröivästä maailmasta. Olisimme hyvin avuttomia ilman sähköä. Arjen tohinassa ei tule ajatelleeksi, että toimivat sähköverkostot tarvitsevat erilaisia laitteita, kaapeleita, putkia, kouruja, kojeita ja teknisiä tiloja.

Tekniseen tilaan tuodaan esimerkiksi sähkön syöttöjohto eli liittymisjohto ja sinne sijoitetaan myös sähkökeskus sekä puhelin- ja antennijärjestelmien jakamot ja keskukset. Aivan aluksi teknisen tilan suunnittelun yhteydessä sinun kannattaa pohtia liittymisjohtoon ja keskukseen liittyviä asioita esimerkiksi viereisen luettelon mukaisesti.

Tonttikeskusasiaa

Ihan aluksi pientalon rakentajan on saatava sähköä omakotitalonsa työmaalle. Perinteinen tapa on hankkia rakentamisen alkuvaiheessa työmaakeskus paikalliselta jakeluverkkoyhtiöltä. Toinen vaihtoehto on hankkia tonttikeskus, joka voi jäädä lopulliseksi pää- ja mittauskeskukseksi tai jota voidaan hyödyntää myöhemmin rakennusajan jälkeen ulkona pistorasiakeskuksena.

Sähkökeskusten ja syöttöjohdon valinta

  • Selvitä sähkökeskuksen kokoon, rakenteeseen ja ulkonäköön vaikuttavat tarpeet.
  • Mieti keskusten tarkoituksenmukaiset sijoituspaikat.
  • Selvitä sähköammattilaisen avulla keskusten mitoitus (sähköinen mitoitus ja fyysinen mitoitus), sijoitus ja suojaus.
  • Valitse tekijäksi luotettava ammattilainen.
  • Sovi käytön opastuksesta jo sopimusvaiheessa.
  • Huolehdi, että loppuasiakirjoissa on tarvittavat kuvat ja kaaviot.
  • Huolehdi, että saat tarkastuspöytäkirjan ja tarvittavat mittauspöytäkirjat.