Sähkön käyttö kotona

Sähkölaitteiden ja kodin sähköasennusten turvallinen käyttö on asia, jonka jokaisen vanhemman kuuluisi opettaa lapsilleen samoin kuin muutkin hyvät tavat. Vanhemmat voivat neuvoillaan ja esimerkillään vaikuttaa lastensa turvallisuuskäyttäytymiseen ja -asenteisiin. Oikein käytettynä sähkö on turvallista.

Kodin sähköverkko

Asunnoissa käytettävä verkkojännite on 230 V. Jakeluverkon haltija (sähkölaitos) tuo sähkön liittymisjohtoa pitkin pientalon pääkeskukseen. Usean huoneiston taloissa sähkö tuodaan vastaavasti talon pääkeskukseen, josta se jaetaan asuntojen ryhmäkeskuksiin. Sähkökeskuksien kautta sähkö sitten jaetaan asunnoissa sen kulutuspaikoille, esimerkiksi pistorasioihin tai valaistuspisteisiin.

Asunnon sähköpääkeskuksessa ovat pääsulakkeet, pääkytkin, eri ryhmien - esimerkiksi pistorasia- tai valaistusryhmien - sulakkeet sekä muita suojalaitteita kuten vikavirtasuojakytkimiä tai ylijännitesuojia. Pientalon keskuksessa tai sen välittömässä läheisyydessä on myös jakeluverkkoyhtiön mittari, joka mittaa sähkön kulutuksen talossa. Kerrostalojen mittarit ovat usein yhdessä paikassa - mittarikeskuksessa. Pientalon pääkeskuksen tai kerrostaloasunnon ryhmäkeskuksen pääkytkimestä voi kytkeä koko asunnon sähköt pois esimerkiksi sähkö- tai huoltotyötä varten tai sulakkeen vaihtoa varten.