Tuloreitin ja sisäänkäynnin valaistus

Pientalon piha-alueen kulkureittien ja erityisesti talon pääsisäänkäynnin hyvä valaistus helpottaa pimeässä liikkumista, varmistaa asukkaiden turvallisen liikkumisen ja karkottaa luvattomat kulkijat. Hyvin valaistu julkisivu ja pääsisäänkäynti saa tuntemaan talon asukkaat ja vieraat tervetulleiksi kauniisti valaistuun taloon.

Talosi tuloreitin valaistustarvetta arvioitaessa on ensin selvitettävä, miten lähitienoo on valaistu. Ympäristössä, jossa on runsaasti kirkasta katuvalaistusta tai muuta ympäristöstä tulevaa valaistusta, riittää usein, että pääoven edusta on valaistu. Syrjäisemmissä paikoissa, joissa ei ole katuvalaistusta lähistöllä, on hyvä valaista kulkureitit ja pääovi niin, että ne muodostavat yhtenäisen kulkutien aina ajotieltä portin kautta pääovelle. Myös pääoven valaistus on tarpeen. Talon katunumeron - oli se sitten numerovalaisin tai valaistu numero - on syytä aina erottua selvästi ympäristöstään.

Oven luona pitää valaistusta olla riittävästi, sillä sisälle mentäessä tapahtuu monenlaista toimintaa: etsitään avaimia, puhdistetaan kenkiä tms. Sijoita oven edustalle esimerkiksi kaksi valaisinta, jotka on sijoitettu oven molemmin puolin, niin saat sisäänkäynnille varjottoman ja tasaisen valaistuksen. Vaihtoehtoisesti voit myös upottaa valaisimen oven yläpuolella olevaan lippaan.

Suosi mahdollisuuksien mukaan pihavalaistuksena epäsuoraa valaistusta, sillä suojaamattomat valonlähteet saattavat häikäisyllään aiheuttaa vaaratilanteita jalankulkijoille tai autoilijoille.