Ylijännitesuojat

Ylijännitteet tulevat rakennukseen useimmiten sähkön syöttöverkon kautta. Ylijännitteiden syynä on joko sähkön jakeluverkon vikatilanteet tai ukkonen. Ylijännitteitä esiintyy niin taajamissa kuin maaseudullakin. Ilmajohtojen käyttö lisää ukkosylijänniteriskiä.

Salama iskee useimmiten korkeaan kohteeseen. Esimerkiksi rakennuksen lähistöllä olevaan puuhun tai mastoon osunut salama aiheuttaa ylijännitteitä myös rakennuksen sisällä.

Ukonilmat saattavat olla tuhoisia kodin herkille sähkölaitteille. Salaman aiheuttama ylijännite voi siirtyä sähkölaitteisiin sähkö- tai televerkon välityksellä, vaikka varsinainen ukkospurkaus on tapahtunut kilometrien päässä. Herkimmin vaurioituvia laitteita ovat kaikki elektroniikkaa sisältävät laitteet: atk-laitteet, televisiot, kodin viihde-elektroniikka, modeemit ja muut kodin herkät sähkölaitteet.

Itse laitevaurioita suurempia voivat olla välilliset vahingot esimerkiksi tietokoneille talletettujen tiedostojen kadotessa. Kaupunkialueella ukkosylijännitteiden aiheuttamat tuhot ovat merkittävästi pienempiä kuin haja-asutusalueilla.

Yleensä sähkölaitteita suojellaan ukkoselta siten, että ukonilman tullessa lähelle herkät sähkölaitteet, antennipistokkeet ja puhelinpistokkeet irrotetaan verkosta. Tämä onkin tehokas suojaustapa, mutta ei kuitenkaan aina toimi. Aina ukkosen saapuessa ei olla kotona ja ylijännite voi tulla kaukaa verkkoa pitkin yllättäen, vaikka ukonilmasta ei olisi vielä mitään havaintoa.

Tehokas suojautuminen

Ylijännitteiden aiheuttamilta vaurioilta voidaan suojautua tehokkaimmin, jos sähkö- ja puhelinverkkoon asennetaan riittävästi ylijännitesuojia. Nämä ylijännitesuojat ohjaavat rakennukseen tulevat ylijännitteet hallitusti maahan siten, etteivät ne ehdi aiheuttaa laitevahinkoja. Ainakin hyvin ukkosherkillä alueilla kannattaa harkita tehokkaan ja riittävän ylijännitesuojauksen hankkimista.

Sähköverkossa suurilta purkausenergioilta suojaudutaan sijoittamalla sähkökeskuksen yhteyteen suoja, joka rajoittaa ylijännitteen sellaiselle tasolle, että koko talon sähköverkko tulee suojatuksi. Tämän lisäksi herkkien laitteiden suojaksi tarvitaan kojesuojia, jotka rajoittavat ylijännitteet sille tasolle, etteivät herkimmätkään laitteet pääse vahingoittumaan. Mikrotietokoneet ovat usein modeemin tai muun laitteen välityksellä yhteydessä myös puhelinverkkoon. Jotta saataisiin aikaan kattava ylijännitesuojaus, pitää laitteet suojata vielä puhelinverkon kautta saapuvilta jännitepiikeiltä. Myös antenniverkkoon on mahdollista asentaa ylijännitesuojia tv-vastaanottimien suojaksi.

Kojesuojien hinnat ovat arviolta 50 euron luokkaa (kesällä 2002). Keskukseen asennettavat suojat ovat jonkin verran kalliimpia. Laitekustannusten lisäksi tulevat vielä asennuskustannukset. Kiinteästi sijoitettavien suojien asentaminen on sähköalan ammattilaisen työtä.

Kattavaan suojaukseen tarvitaan siis yleensä useampia kuin yksi suojalaite, mutta sijoitus tulee vahinkotapauksessa moninkertaisesti takaisin. Vaikka kiinteistön kotivakuutus korvaisi osan suorista ukkosvahingoista, niin vakuutuksissa on aina jonkinlainen omavastuuosuus, joka on yleensä jo suurempi kuin yhden ylijännitesuojan hinta. Vakuutusturvan kattavuus ukkostilanteissa kannattaa tarkistaa.